Kinderlijke verklaringen voor prestatieverschillen: wat is de intuïtieve theorie die kinderen hebben wanneer ze prestatieverschillen zien tussen mensen? Waardoor ontstaan prestatieverschillen, volgens jonge kinderen? En veranderen de verklaringen die kinderen geven wanneer ze ouder worden?

De klassieke theorie zegt dat er inderdaad sprake is van een leeftijdsafhankelijke verandering in die intuïtieve theorie, maar nieuw onderzoek van Muradoglu en Cimpian doet vermoeden dat er eerder sprake is van continuïteit in de manier waarop kinderen daarover denken.

 

Train-de-trainer
training

 

Relevantie

Welke verklaringen kinderen geven voor hoe het komt dat het ene kind beter presteert dan het andere is relevant, omdat het die verklaringen een effect hebben op hoe ze omgaan met tegenslagen en uitdagingen. Wanneer een kind gelooft dat prestatieverschillen helemaal veroorzaakt worden door verschillen in inspanning is hij optimistisch dat hij beter kan gaan presteren; hij hoeft dan alleen maar betere en gerichtere inspanning te gaan leveren. Wanneer een kind gelooft dat vaardigheidsniveaus de verklarende factor zijn voor prestatieverschillen kan hij minder optimistisch worden wanneer hij slecht presteert, zeker wanneer hij gelooft dat die vaardigheidsniveaus aangeboren en onveranderbaar zijn.

 

Training Progressiegericht
Coachen

 

Prestatie = inspanning plus vaardigheid

De meeste oudere kinderen en volwassenen geloven dat prestaties afhangen van een combinatie van geleverde inspanning en vaardigheidsniveau. Hierbij bestaat inspanning uit geconcentreerd werken, doorzetten, vermijden van afleidingen, tijd besteden, focus aanbrengen e.d. en vaardigheid refereert aan het huidige niveau dat de persoon heeft. Met een groeimindset gelooft de persoon dat het huidige niveau ontwikkelbaar is en met een statische mindset gelooft de persoon dat het huidige niveau vrij onveranderbaar is, omdat het is aangeboren. Maar bij beide mindsets geloven mensen dat er sprake is van een bepaald vaardigheidsniveau dat de persoon bezit.

Theorie van verandering

Volgens de theorie van verandering verandert de intuïtieve theorie van kinderen zo rond hun tiende levensjaar. Tot 10 jaar maken kinderen, volgens deze theorie, geen onderscheid tussen inspanning en vaardigheid. Kinderen onder de tien zien inspanning en vaardigheid als dezelfde concepten. Prestatie is inspanning (of vaardigheid, want dat is hetzelfde).

Kinderlijke verklaringen voor prestatieverschillen

Zo rond het tiende levensjaar beginnen kinderen echter inspanning en vaardigheid te onderscheiden als twee aparte concepten. Deze theorie van verandering is gebaseerd op onderzoek onder kinderen van ongeveer 5 jaar tot adolescenten. Dat onderzoek ging eenvoudig samengevat als volgt. Twee kinderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht als de proefpersoon werden getoond. Het ene kind werkte geconcentreerd door aan een bepaalde taak en het andere kind was vaak afgeleid, keek uit het raam en was niet gefocust op de taak. Beide kinderen scoorden vervolgens even goed. Vervolgens werd de proefpersoon gevraagd wie van de twee kinderen vaardiger was. Over het algemeen zeggen kinderen van onder de 10 dat het kind dat doorwerkte en steeds goede inspanning leverde vaardiger was dan het kind dat afgeleid was. Een bewijs dat inspanning en vaardigheidsniveau voor kinderen onder de 10 hetzelfde zijn, zo zegt deze theorie.

 

Training Progressiegericht
Coachen