IMG_2527

 

 

 

 

Docenten die autonomieondersteunend lesgeven plukken daar zelf ook de vruchten van. Ze lopen namelijk veel minder kans op emotionele uitputting, depersonalisatie en burnout.

Burnout

Zo blijkt uit onderzoek van Fernet et al dat er een significante relatie is tussen de verschillende vormen van motivatie van de docent en burnout (depersonalisatie en emotionele uitputting). De autonome vormen van motivatie (geinternaliseerde, geïntegreerde en geidentificeerde regulatiestijlen) hadden een negatieve relatie met burnout. De gecontroleerde vormen van motivatie (geintrojecteerde en externe regulatiestijlen en nonregulatie) hadden een positieve relatie met burnout.

Autonome motivatie en uitputting

Eyal en Roth (2011) vonden een negatieve relatie tussen autonome motivatie en emotionele uitputting. Den Berghe et al (2013) en Van den Berge et al (2014) vonden dat autonome motivatie en een combinatie van hoge autonome en hoge gecontroleerde motivatie (dus hoge kwantiteit van motivatie) samen gingen minder burnout klachten.

Energiebehoud

De onderzoekers vermoeden dat hoge kwaliteit autonome motivatie ervoor zorgt dat de docent zijn energie behoudt voor op de onderdelen van het vak waarvoor hij zich gecontroleerd gemotiveerd voelt. Fernet (2008) vond een positieve relatie tussen autonome motivatie voor lesgeven en de zelfgerapporteerde perceptie van effectief zijn in lesgeven. Dus Docenten die autonomieondersteunend lesgeven hebben daar zelf voordeel van.

Bron: building autonomous learners

]