Parent Check-in is een kortdurende interventie gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. Grolnick et al beschrijven deze interventie in dit artikel.

Parent Check-in

In de studie werd het effect van een kortdurende interventie onderzocht. Deze interventie was ontworpen om ouders tools in handen te geven voor autonomie-ondersteuning, het bieden van structuur en het tonen van betrokkenheid bij het kind, sterker gevoel van ouderlijke competentieperceptie te ontwikkelen en een manier om autonome zelfregulatie bij het kind te bevorderen en problemen bij het kind te verminderen.

Interventie

De interventie bestond uit een gesprek met de ouders waarin ze kennis kregen over autonomie-ondersteuning in de opvoeding. In een interview kregen de ouders specifieke ondersteuning ten aanzien van het probleem dat ze ervoeren in de opvoeding van hun kind.

Autonomie ondersteuning

Deze kortdurende interventie had een positief effect op de perceptie van de ouders dat ze effectief konden zijn in de opvoeding. De kinderen rapporteerden dat hun ouders minder controlling en meer autonomie-ondersteunend waren. Daarnaast nam het extern zichtbare probleemgedrag van de kinderen af.

Lagere sociaal-economische klasse

Er was een indicatie dat de kortdurende interventie meer effect had bij kinderen en ouders in de lagere sociaaleconomische klasse. Hoewel de effecten sowieso klein waren is dit onderzoek vooral interessant omdat de interventie zo kortdurend was en er toch al een licht effect te zien was.

Progressiegericht opvoeden

Progressiegericht opvoeden benut de principes van de zelfdeterminatietheorie. Hier kun je meer informatie vinden en het boek bestellen.