Hier kun je lezen dat in de huidige Achievement Goal Theory onderscheid wordt gemaakt in de volgende doelen:

Mastery Goals

a. Taak approach: de student beoogt de taak goed te doen
b. Taak avoidance: de student beoogt de taak niet fout te doen
c. Self approach: de student probeert een hoger niveau te halen dan hij zelf eerder haalde
d. Self avoidance: de student wil voorkomen dat hij slechter presteert dan hij eerder deed

Performance Goals

e. Other approach: de student beoogt de taak beter te doen dan anderen
f. Other avoidance: de student beoogt de taak niet slechter te doen dan anderen

Effecten

Liem, Lau, Cai (2016) zetten de onderzoeken naar de effecten van deze soorten Achievement Goals op gedrag, cognitie, affect/welbevinden, sociaal functioneren en het cijfer (de prestatie) op een rij. In dit overzicht vat ik hun beschrijving kort samen.
achievement-goal-orientation

Mastery approach goals

Mastery Approach goals hebben positief effect op gedrag, cognitie, welbevinden, sociaal functioneren en soms ook op het cijfer dat wordt gehaald. Mastery Approach Goals in combinatie met Performance Approach Goals hebben een positief effect op het cijfer dat wordt gehaald.

Combinatie

Een combinatie van alle genoemde doelen kan effectief zijn, mits er daarbij zeker sprake is van een Mastery Approach Goalorientatie. Mastery Approach goals, en dan vooral Mastery Task Approach Goals lijken vooralsnog het meest effectief te zijn. Het onderzoek is echter nog volop in beweging. Vooral de effecten van Mastery Self Approach Goals op bijvoorbeeld de cognitieve outcomes is nog weinig relatief onderzocht.

]