Onconditioneel en mild zijn twee begrippen die centraal staan bij progressiegericht opvoeden. Laatst sprak ik ouders van een baby van zeven maanden. Het ging duidelijk goed met hun kindje, een alert en tevreden jongetje. De ouders waren wat onzeker in hun nieuwe rol. Ze kregen van alle kanten adviezen en er was zoveel informatie beschikbaar online, dat ze soms door de bomen het bos niet meer zagen. Ze waren geïnteresseerd in mijn nieuwste boek Progressiegericht Opvoeden en we bespraken die twee thema’s: onconditioneel en mild.

Onconditioneel

Onconditioneel houden van je kind is de stevigste basis die je je kind mee kan geven in zijn leven. Wanneer je onconditioneel van je kind houdt is je liefde niet afhankelijk van zijn gedrag. Je houdt van hem omdat hij bestaat en zoals hij op elk moment is. Tegenover onconditionele liefde staat conditionele liefde en respect. Je kind ervaart dan dat je alleen respect voor hem hebt en van hem houdt als hij zich gedraagt zoals je dat van hem verwacht. Onconditionele liefde geven gaat trouwens prima samen met het stellen van grenzen en het hebben van verwachtingen. Die twee dingen staan niet op gespannen voet met elkaar. Als je onconditioneel van je kind houdt is je liefde alleen niet afhankelijk van of je kind zich al dan niet aan de regels houdt.

Mild

Het tweede thema is mildheid voor jezelf en zelfcompassie. Je doet je best je kind zo goed mogelijk op te voeden, maar we maken allemaal fouten en we doen allemaal wel eens dingen onhandig. Wanneer ouders de lat voor zichzelf te hoog leggen en van zichzelf verwachten dat ze perfecte ouders zijn roept dat veel spanning op. Mildheid voor je eigen fouten, onhandigheden, negatieve gevoelens en gedachten soms, is noodzakelijk. Net zoals je onconditioneel van je kind houdt, ben je onvoorwaardelijk mild voor jezelf. En dat gaat hand in hand met kritische zelfreflectie en willen leren naar aanleiding van je fouten. Die twee dingen staan niet op gespannen voet met elkaar. Als je mild bent voor jezelf sta je juist meer open om zonder defensiviteit te leren en verbeteren.

Dagdeel Progressiegericht Opvoeden