Mozaïek van mogelijkheden is de subtitel van mijn boek Progressiegericht Opvoeden, dat in de komende maanden verschijnt. Het boek bestaat uit vier delen.

Vier delen

Deel 1 van het boek legt uit wat progressiegericht opvoeden is en wat het kan opleveren: dus het wat en het waartoe. In deel 2 ga ik in op de ‘hoe-vraag’. Hoe help je je kind? Hoe adviseer je je kind? Hoe stuur je je kind? Hoe instrueer je je kind? Deel 3 is getiteld ‘En wat als….’ en in dat deel ga ik in op specifieke en lastige situaties en omstandigheden, zoals wanneer een kind met pesten te maken heeft of moeite heeft met sociale interacties of perfectionistisch gedrag heeft of erg onzeker is over zijn uiterlijk etc. In deel 4 reik ik een aantal suggesties aan die ouders kunnen uitproberen als ze vooruit willen komen in (lastige) opvoedsituaties en biedt ook suggesties voor ouders zelf. Het boek sluit af met een inspiratielijst met progressievragen in allerlei opvoedsituaties.

Mozaïek van mogelijkheden

Het boek biedt een mozaïek van mogelijkheden van hoe je zou kunnen opvoeden. Iedere opvoeding is uniek en iedere ouder-kind relatie is uniek. Ouders doen bewust en onbewust allerlei dingen in de opvoeding die passen bij hun persoonlijke opvoedovertuigingen. Zonder te willen pretenderen dat er definitieve en zekere antwoorden zijn op alle lastige opvoedvragen, kan de progressiegerichte aanpak ouders wel helpen om geïnformeerde eigen keuzes te maken.

Psychologische wetenschap

De progressiegerichte aanpak is geïnspireerd op psychologische wetenschap en die heeft ouders zeker veel te bieden. Er komen heldere inzichten naar voren ten aanzien van wat werkt bij opvoeden. Ook biedt de wetenschappelijke psychologie duidelijkheid over wat juist niet goed werkt en wat je beter niet kunt doen in de opvoeding van je kind. Dat die inzichten er zijn wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ze zou moeten volgen. Ouders kunnen die wetenschappelijke inzichten naar eigen believen benutten of naast zich neer leggen.

Vijf opvoedprincipes

Vijf opvoedprincipes die door het hele boek heen de rode draad vormen zijn:

  1. het vervullen van de psychologische basisbehoeften van je kind
  2. een groeimindset stimuleren bij je kind
  3. je kind helpen zich effectief in te spannen
  4. je kind helpen effectieve emoties te construeren
  5. je kind progressiegericht benaderen

Geïnformeerde eigen keuzes

Ik hoop dat het boek ouders helpt om net wat meer geïnformeerd hun eigen opvoedkeuzes te kunnen maken en dat er mozaïek steentjes tussen zitten die ze willen toevoegen aan hun eigen opvoedpalet.