Feedback werkt als het doel bekend is en precies omschreven is, op basis van een realistische beoordeling. Dus  concreet omschreven informatie over hoe de student heeft gepresteerd.
Feedback is krachtig als:
1. De student weet hoe succes eruit ziet
2. De student ervaart dat de feedback bedoeld is om het gat te dichten tussen waar ze nu staat en waar ze heen moet
3. Als het informatie geeft over hoe de student verder kan gaan richting het bereiken van het beoogde succes