Wanneer we halverwege zijn met het bereiken van een doel kan onze motivatie tanen. Dat fenomeen staat bekend als het halverwege probleem en wordt beschreven in het nieuwste boek van Ayelet Fishbach. Wat kunnen we doen om halverwege het bereiken van ons doel niet vast te lopen?

Beginnersmotivatie

Wanneer we beginnen met het bereiken van een doel doen we er goed aan om vooral aandacht te besteden aan de progressie die we al hebben geboekt. De proportionele impact van je eerstvolgende actie voelt groter wanneer je kijkt naar het kleine gebiedje achter je, dus naar wat je al hebt gedaan. Dat werkt motiverender dan wanneer je kijkt naar het grote gebied dat nog voor je ligt. Je plaatst je huidige actie zo immers in het licht van een beperkt aantal voorafgaande acties en niet in het licht van heel veel acties die er nog voor je liggen.

Gevorderden motivatie

Maar wanneer je al ver gevorderd bent met het bereiken van je doel werkt het motiverender om vooral aandacht te besteden aan de progressie die je nog moet boeken. Als je er bijna bent kun je het beste kijken naar het kleine gebiedje aan acties die nog voor je liggen om je doel te behalen. De proportionele impact van je eerstvolgende acties voelt groter wanneer je kijkt naar het kleine gebiedje voor je, dus naar wat je nog te doen staat. Je plaatst je huidige acties zo in het licht van de kleine afstand die je nog te gaan hebt voor je je doel hebt bereikt. Als je nog even doorzet heb je je diploma gehaald, bijvoorbeeld.

Halverwege

Het omslagpunt ligt halverwege. Voordat je op de helft bent kun je het beste kijken naar de bereikte progressie en als je over de helft heen bent kun je het beste kijken naar de te bereiken progressie. Maar wat doe je als je halverwege bent? Halverwege zijn blijkt vaak een moeilijke fase. Je bent ver weg van je startpunt en ook ver weg van je eindpunt. Geen van beide gebieden is klein. Motivatie taant. Dat geldt niet alleen voor de kwantiteit van je motivatie, maar ook voor de kwaliteit. Je hebt halverwege meer de neiging om de kantjes ervan af te lopen (kwaliteit) en om minder te doen (kwantiteit).

Klein houden

Daarom werkt het goed om de periode dat je halverwege bent zo kort mogelijk te maken. Een doel dat zich uitstrekt over je hele leven heeft een veel langere middenperiode dan een doel dat je probeert te bereiken in een week. Frame je doelen daarom zodanig dat je niet te lang in het midden kunt zitten. Een wekelijks sportdoel is beter dan een maandelijks sportdoel. Een maandelijks spaardoel is beter dan een jaarlijks spaardoel.

Mijlpalen

Een andere manier om de motivatie in het midden te behouden is om met mijlpalen te werken, waarna je als het ware een nieuwe frisse start maakt. Mensen hebben de neiging om gerichter aan het werk te gaan vlak na een mijlpaal, zoals een nieuw jaar, een verjaardag, maandags etc. Wanneer je vandaag kunt zien als een begin raak je meer gemotiveerd om te blijven werken aan het boeken van progressie.

Monitoren van progressie

Wanneer je je progressie niet monitort heeft die de neiging om zich aan je gezichtsveld te onttrekken. Je bent dan bezig in het hier en nu, met het oplossen van problemen of het verwerken van negatieve informatie en zo vergeet je de progressie die je al wel hebt bereikt. Wanneer de progressie onzichtbaar is loop je het motiverende effect ervan mis. Hier kun je manieren vinden om je progressie te monitoren. En met De Progressiebox kun je op een speelse wijze structuur aanbrengen in het monitoren van progressie.