Hoe effectief samenlevingen reageren op de Covid pandemie hangt mede af van de publieke ondersteuning voor de maatregelen. Polariserende en depolariserende communicatie speelt daarin een grote rol. Flores et al onderzochten welke communicatie over Covid-maatregelen bijdraagt aan polarisatie of die juist voorkomt. Ze deden dat via experimenteel onderzoek in zeven verschillende landen.

Wie het zegt

Hoe mensen op bepaalde maatregelen reageren is niet alleen gebaseerd op de inhoud van de maatregel maar wordt ook bepaald door politiek. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, onderschrijven democraten milieumaatregelen die worden afgekondigd door de democratische partij meer dan precies dezelfde milieumaatregelen die worden afgekondigd door de republikeinen en vice versa. Dit is een vorm van affectieve polarisatie. Mensen voelen zich koud en wantrouwend ten opzichte van politieke partijen waar ze niet toe behoren en warm en vertrouwend ten opzichte van politieke partijen waar ze zich mee afficheren. De onderzoekers verwachtten dan ook dat polarisatie eerder zou ontstaan wanneer een politicus communiceert over corona-maatregelen dan wanneer een expert die niet geafficheerd is met een politieke partij erover communiceert.

Experimenten

Om die hypothese te testen deden de onderzoekers experimenten in zeven landen: Brazilië, Israël, Italië, Zuid-Korea, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. De communicatie ging over twee soorten maatregelen; maatregelen die gingen over de volksgezondheid en maatregelen die gingen over de economische impact. De respondenten kregen maatregelen voorgelegd waarbij werd aangegeven uit welke politieke hoek deze maatregel kwam (progressief of conservatief). In alle landen bleek dat progressieve respondenten de maatregelen meer ondersteunden wanneer ze dachten dat die uit progressieve politieke hoek kwam dan wanneer diezelfde maatregel werd gepresenteerd als komend uit conservatieve politieke hoek en vice versa. Er was sprake van sterke polarisatie wanneer de maatregelen kwamen van een partij die werd gezien als behorend tot een categorie waartoe de respondent zichzelf niet rekende.

Experts en coalities

Wanneer de maatregelen werden gepresenteerd als gezamenlijk komend van coalities van politieke partijen of van experts die geen politieke bindingen hadden, dan bleek dat de respondenten de maatregelen meer ondersteunden dan wanneer diezelfde maatregelen kwamen vanuit één politieke hoek. Er was sprake van depolarisatie. Dit effect werd gevonden in alle landen, maar het sterkst in Zweden.

Depolarisatie

Dit onderzoek suggereert dat in landen die verschillen qua cultuur en politieke en demografische situatie Covid-communicatie die wordt gezien als komend vanuit een politieke hoek leidt tot polarisatie, terwijl diezelfde communicatie komend van een coalitie van politieke partijen of van experts die geen politieke banden hebben depolariserend werkt. Aangezien in een pandemie publieke ondersteuning voor het hanteren ervan doorslaggevend is voor de impact die het heeft op ons allemaal, lijkt het verstandig om communicatie door experts te laten doen (of door politici die 1 lijn trekken).