Leer je van je fouten? Wanneer iemand hoort ‘je hebt het fout!’ blijkt het juist moeilijk te zijn om te leren. In het nieuwe boek van Ayelet Fishbach beschrijft zij twee leer barrières bij fouten.

1. Motivatie barrière

Negatieve feedback ondermijnt onze motivatie om te leren. Wanneer we negatieve feedback krijgen hebben we de neiging om ons slecht te voelen, op te geven en geen aandacht meer te besteden aan het onderwerp. In onderzoeken van Fishbach, bijvoorbeeld, moesten mensen vragen beantwoorden door te kiezen tussen antwoord a en antwoord b. Het bleek dat wanneer mensen de feedback kregen dat hun antwoord fout was, ze uit-tuneden en geen aandacht meer besteedden aan de vragen. Op een follow-up test met dezelfde vragen scoorden deze mensen niet beter dan wanneer ze zouden hebben gegokt. Velen konden zich het antwoord dat ze de vorige keer hadden gegeven niet eens meer herinneren. Terwijl ze door de negatieve feedback eigenlijk ook het juiste antwoord wisten, immers er waren maar twee antwoordmogelijkheden.

Ego

Falen doet pijn en we hebben geen behoefte aan het lang bezig zijn met negatieve informatie. Daarom zoeken we negatieve feedback ook niet snel zelf op. We vermijden bewust onprettige informatie, zelfs als die informatie ons kan helpen om onze eigen progressie te monitoren.

Andermans fout

Maar we kunnen wel goed leren van andermans fouten. Fouten die door iemand anders zijn gemaakt bedreigen onze eigenwaarde niet. Plaatsvervangend leren, dus leren via de ervaring van iemand anders, is op zich moeilijker omdat je minder aandacht besteed aan wat anderen doen. Maar fouten die door anderen worden gemaakt bedreigen ons ego niet. Dus bij negatieve feedback leren we waarschijnlijk beter wanneer we anderen die fout zien maken dan wanneer we die fout zelf maken. In onze trainingen maken we gebruik van contrasterend leren, een effectieve manier om te leren van andermans fouten.

2. Mentale barrière

Leren van fouten is mentaal moeilijker dan leren van successen. Leren van een fout vergt namelijk een mentale omkering. Je leert wat je niet moet denken, doen of zeggen. Zo elimineer je mogelijke antwoorden en oplossingen. Als dit fout is, moet iets anders goed zijn. Dat is mentale omkering die verwarrend kan zijn. Zeker bij niet-binaire problemen. Immers, je weet alleen wat niet werkt en je weet nog niet wat je wel moet denken, doen of zeggen.

Verrassing

Een fout verrast ons vaak. We doen immers niet ons best om uit te vinden wat fout is, we richten ons bij het proberen te bereiken van ons doel op het goede doen. Dus wanneer we een fout maken verrast het ons en het is dan makkelijk om die informatie terzijde te schuiven en alleen aandacht te besteden aan de informatie die past bij wat we al dachten en bij wat we denken dat juist is.

Hulpeloos

Soms leren we wel degelijk naar aanleiding van fouten, alleen leren we niet het juiste. We leren dan dat we hulpeloos zijn en dat we geen controle hebben over onze uitkomsten. Als we voortdurend fouten maken waar voortdurend negatieve consequenties aan zitten terwijl we er niks aan kunnen doen, leren we hulpeloosheid aan. Dat is een recept voor afhaken. Het doel dat we proberen te bereiken is dan onbereikbaar. We geven het op.

Hier kun je vier dingen lezen die ons kunnen helpen toch te leren naar aanleiding van fouten.