Groeimindset ondersteunt leerkwaliteit. Xu et al deden experimenteel onderzoek naar de vraag of een groeimindsetinterventie een direct effect kan hebben op de leerkwaliteit van studenten. In deze post vat ik een paar conclusies samen.

Cognitieve belasting

Wanneer mensen leren is er sprake van cognitieve belasting. Die belasting ontstaat doordat de student wordt geconfronteerd met instructies en studiemateriaal. Cognitieve belastingtheorie maakt onderscheid tussen drie typen cognitieve belasting:

  1. De eerste is intrinsieke belasting. Dat is de belasting die wordt veroorzaakt door de complexiteit van de informatie die de student te verwerken krijgt. Die complexiteit verwijst naar het aantal interacterende elementen in de instructie.
  2. De tweede is overtollige belasting. Die wordt gevormd door informatie die eigenlijk overbodig is en afleidend werkt. Ook dit type belasting wordt veroorzaakt door het aantal interacterende elementen in de instructie.
  3. De derde is relevante belasting. Die verwijst naar de cognitieve aandacht die er daadwerkelijk uitgaat naar betekenisvol en effectief leren. Het gaat hierbij om de cognitieve aandacht die effectief focust op het materiaal, dus op de intrinsieke belasting.

Inspanningsovertuigingen

Met een groeimindset zijn studenten meer geneigd om hun leerprestaties en worstelingen bij het leren van complexe materie toe te schrijven aan hun leer strategieën en hun inspanning. Met een statische mindset attribueren ze hun worstelingen tijdens het leren meer aan hun aangeboren intelligentie en talenten. Zou het zo kunnen zijn dat die inspanningsattributies bij studenten met een groeimindset een relatie hebben met de cognitieve belasting die ze ervaren? Ervaren studenten met een groeimindset wellicht minder overtollige belasting en meer relevante belasting, omdat ze zich tijdens het leren focussen op beïnvloedbare factoren zoals de inspanning die ze leveren?

Mindset en cognitieve belasting

De redenering van de onderzoekers was als volgt. Studenten met een groeimindset hebben aandacht voor de inspanningen die ze zelf leveren. Ze attribueren de worstelingen met moeilijk materiaal niet zozeer aan factoren die ze niet kunnen beïnvloeden (zoals de complexiteit van de taak en hoe goed het materiaal in elkaar zit). De verwachting is dan ook dat studenten met een groeimindset meer relevante cognitieve belasting ervaren, waardoor ze diepgaander leren dan studenten met een statische mindset. Studenten met een groeimindset worden immers minder afgeleid door de complexiteit van de taak en hoe goed het materiaal wordt aangereikt.

Retentie en transfer

In diverse groeimindsetonderzoeken is gekeken naar de effecten van groeimindsetinterventies op leeruitkomsten zoals cijfers. De onderzoekers Xu et al waren onder andere geïnteresseerd in twee andere leeruitkomsten: retentie en transfer. De hypothese van de onderzoekers was dat de studenten die net een groeimindsetinterventie hadden gekregen daarom beter zouden presteren in termen van kennisretentie en kennistransfer dan studenten die geen groeimindsetinterventie hadden gekregen.

Groeimindset ondersteunt leerkwaliteit

In het double blind, randomized control experiment dat de onderzoekers deden bleek dat studenten in de groeimindsetconditie minder intrinsieke cognitieve belasting ervoeren en beter presteerden op retentie en transfer tests. Studenten met een groeimindset worden niet zozeer afgeleid door hoe moeilijk de taak is of hoe goed of slecht de docent de taak uitlegt en blijven gefocust op betekenisvol leren. Ze ervaren dan ook minder intrinsieke cognitieve belasting en minder overtollige cognitieve belasting. Ze benutten hun werkgeheugen voor het verwerven van de noodzakelijke kennis.