Noise. Vandaag is er een boek verschenen van Kahneman et al over Noise. Noise is een fout in menselijke oordeelsvorming die weinigen kennen. Dit in tegenstelling tot het concept bias, wat veel bekender is. Wat is het verschil tussen noise en bias?

Introductie

In de introductie van het boek beschrijven de auteurs twee typen fouten aan de hand van een voorbeeld van vier teams. Elk team bestaat uit vijf personen en elk van die vijf personen vuurt 1 schot af. De resultaten zijn als volgt:

Team A heeft consistent in de roos geschoten. Tam B heeft consistent naast de roos geschoten. Team C heeft verspreid geschoten. Team D heeft zowel consistent verkeerd geschoten als verspreid geschoten. Team B is een voorbeeld van bias. De schoten zijn systematisch in de foute hoek. Als je zou moeten voorspellen waar hun volgende schot terecht zou komen, zou je op basis van hun resultaten kunnen voorspellen dat het nieuwe schot opnieuw in dezelfde verkeerde hoek zou zitten. Dat is bias. Wellicht heeft hun pistool een afwijking, we kunnen op zoek naar de oorsprong van de bias.

Noise

Team C is een voorbeeld van noise. Er is geen sprake van een consistente bias. Als iemand van team C opnieuw zou schieten zouden we niet kunnen voorspellen waar dat schot terecht zou kunnen komen. We kunnen geen specifieke hypotheses vormen op basis van de huidige vijf schoten. We weten wel dat elk individu niet erg goed kan mikken. Maar waarom, dat weten we niet.

Bias en Noise

Dit voorbeeld is een metafoor voor wat er gebeurt in menselijke oordeelsvorming. Sommige menselijke oordelen zijn biased: ze zijn systematisch verkeerd. Maar sommige menselijke oordelen zijn noisy: we zouden verwachten dat individuen het eens zouden zijn en tot hetzelfde oordeel zouden komen, maar hun oordelen verschillen (enorm) van elkaar. Bias is een systematische afwijking. Noise is random distributie.

Relevantie

In het dagelijks leven komt noise enorm veel voor, zo stellen de auteurs. Artsen die dezelfde patient zien komen tot verschillende oordelen over of de patient kanker, hartproblemen, depressie, longontsteking etc heeft. Jeugdzorgmedewerkers komen tot verschillende beslissingen over of een kind gevaar loopt en uit huis geplaatst moet worden. Voorspellingen over de verkoopcijfers, de economie, werkeloosheidscijfers etc door experts lopen uiteen. Niet alleen zijn verschillende oordelaars het niet eens, ze zijn het ook vaak niet met zichzelf eens wanneer ze opnieuw oordelen.

Beslis hygiëne

Om beter om te gaan met noise pleiten de auteurs voor beslis hygiëne. Hoe die hygiëne vorm kan krijgen werken ze vervolgens in een lijvig boek uiteen. Ik ben nog maar net begonnen met lezen, dus wellicht volgen er meer posts over dit interessante boek.