Voor veel studenten geldt dat zij erbij gebaat zijn om meer tijd te besteden aan hun studie, omdat dit hun studie interessanter gaat maken en de resultaten ook beter worden. Hier zijn acht tips voor studenten om gefocust te blijven op hun studie (bron: Lens en VanSteenkiste, 2008)

  1. Het definiëren van leeractiviteiten op een hoog niveau als de activiteit eenvoudig is (docent Nederlands worden) en op een laag niveau als de activiteit moeilijk is voor de student (leren spellen). Zie ook hier.
  2. Het formuleren van specifieke implementatie-intenties (wanneer en waar studeer ik wat en hoe ga ik dat doen). Zie ook hier.
  3. Het organiseren van een leeromgeving waarin de prikkels om andere dingen te doen minimaal is.
  4. Meer tijd beschikbaar maken voor de studie door het aantal niet studiegerelateerde en minder belangrijke activiteiten dat aandacht op kan eisen te beperken.
  5. Tijd besteden aan vrije tijdsactiviteiten, maar niet zozeer aan studentenbaantjes, omdat vrije tijdsactiviteiten energie geven om vervolgens weer te gaan studeren zonder dat ze de focus afleiden van de studie (wat een studentenbaantje wel doet).
  6. Een specifiek toekomstdoel formuleren zodat de student de waarde van de huidige studieactiviteit blijft zien.
  7. Directe en toekomstige intrinsieke doelen formuleren (ontwikkeling van jezelf en van je competenties, bijdrage leveren aan je omgeving en andere studenten helpen) en geen extrinsieke doelen nastreven (rijk en beroemd worden). Zie ook hier.
  8. Zorgen voor autonome en vrijwillige betrokkenheid in plaats van gecontroleerde en onderdrukte betrokkenheid. Zie ook hier.

]