Je hebt goede voornemens om aan je studie te gaan en je hebt een mooie planning gemaakt, maar er komt elke keer iets tussen door en zo komt er van je planning niks terecht. En dus raak je drie dagen voor je grote tentamen in de stress omdat je nog zoveel moet leren. Veel studenten kennen dit gevoel wel eens. Wellicht kan een implementatie-intentie je gaan helpen om je mooie plannen om te zetten in het ‘echt doen’ (bron: Lens en VanSteenkiste, 2008).

Specifieke doelintenties

Doel-intenties refereren aan het bepalen van je doel (‘Ik wil docent Nederlands worden’). Dit doel kun je het beste zo specifiek mogelijk formuleren, dat geeft de grootste kans op het realiseren van het doel. Doel-intenties werken goed, omdat ze je steeds helpen herinneren waar je het allemaal voor doet.

Implementatie-intenties

Implementatie-intenties zijn de intenties ten aanzien van de situationele en tijdsgebonden omstandigheden waarbinnen doelgerichte acties (actie-intenties) uitgevoerd gaan worden. Dus een doel-intentie is ‘welk doel wil ik bereiken’ en een implementatie-intentie is ‘in welke situatie ga ik wat en wanneer doen om het doel te bereiken’. Een implementatie-intentie is bijvoorbeeld: als ik zaterdag na het sporten weer thuis ben, dan ga ik om 14 uur aan mijn bureau studeren voor het eindexamen Nederlands.

Succesvoller

Uit veel studies blijkt dat het formuleren van implementatie-intenties leidt tot succesvoller uitvoering van de doelgerichte acties en dus tot het bereiken van je doelen. Er zijn een paar dingen die bepalen of een implementatie-intentie die specificeert wanneer en waar je de actie gaat ondernemen een goed effect heeft.

Focus op actie of op opbrengst

Er blijkt een verschillend effect te bestaan van een focus op wat de doelgerichte actie moet opleveren en een focus op de acties zelf (wanneer en in welke situaties je de relevante acties wilt uitvoeren). Bij een focus op de opbrengsten van een doelgerichte actie (geslaagd voor het examen) werkt een implementatie-intentie die zich richt op wanneer en in welke situatie je de actie wilt uitvoeren niet zo goed. Alleen bij een focus op de doelgerichte acties zelf (geconcentreerd studeren voor het examen), werkt een implementatie-intentie die zich richt op wanneer en in welke situatie je de actie wilt uitvoeren.

Moeilijke doelen

Daarnaast is het zo dat voor doelen die moeilijk zijn voor de student, het formuleren van implementatie-intenties die specificeren wanneer en in welke situatie de student zijn doelgerichte actie wil gaan ondernemen niet zo nuttig zijn. De student weet dan namelijk niet goed wat de doelgerichte actie inhoudt. Voor moeilijke doelen geldt dat intenties die zich richten op het WAT in plaats van op het WANNEER en WAAR beter werken. Dewitte, Verguts en Lens (2003) deden drie experimenten om de effecten van implementatie-intenties op daadwerkelijk gedrag te onderzoeken. Een interessante uitkomst van hun onderzoek was dat effectieve implementatie-intenties rekening houden met de moeilijkheidsgraad van het doel.