Wilt u me helpen leren dit jaar? Chris is docent op een lagere school. Het schooljaar is net begonnen. Dit jaar zit Sam bij hem in de klas. Sam heeft een slechte reputatie. Hij is een ‘lastige leerling’.

Donderjagen

De afgelopen twee schooljaren heeft Sam een steeds slechtere reputatie gekregen op school. Hij loopt altijd te donderjagen in de klas. Tijdens de pauzes is hij vaak betrokken bij opstootjes en gedoe. Sam moest de afgelopen jaren altijd voorin de klas komen zitten, zodat zijn docent een oogje op hem konden houden.

Voorin

De eerste schooldag komt Sam luidruchtig het klasselokaal van Chris binnen rennen. Hij kijkt stuurs en ploft neer op aan een tafeltje voorin de klas. Chris groet hem en zegt: ‘Hoi, ga jij maar een plekje achterin de klas zoeken.’

Achterin

Sam kijkt Chris ongelovig aan. Hoort hij dat goed? Chris herhaalt: ‘Zoek maar een plekje uit achterin de klas.’ Sam staat op en gaat achterin de klas zitten. De les begint. Chris neemt de eerste week altijd de tijd om de kinderen in zijn klas te leren kennen, die lessen en boeken komen later wel, is zijn devies. Sam is de eerste twee dagen erg onrustig. Hij zit steeds achterin de klas te donderjagen en doet niet goed mee met het gesprek. Chris blijft vriendelijk tegen Sam en laat hem een beetje met rust.

Wilt u mij helpen leren dit jaar?

De derde schooldag is achter de rug. De bel is gegaan en alle kinderen verlaten het klasselokaal. Sam draalt. Chris is voorin de klas bezig met zijn spullen op te ruimen, als Sam schoorvoetend naar hem toekomt. ‘Meneer…,’ zegt Sam: ‘Wilt u mij dit jaar helpen leren…? Ik heb al twee jaar niks geleerd, en ik wil nu graag leren…’ Chris zegt: ‘Natuurlijk, Sam!’ Sam voegt eraan toe: ‘Ja, want u zei dat ik wel achterin de klas mocht zitten…, dus u vertrouwt mij wel…’ Chris knikt: ‘Ja, ik vertrouw jou zeker en ik heb zin je te helpen leren dit jaar!’ Sam loopt blij de klas uit. Op dag vier van het verse schooljaar zit Sam achterin de klas en doet hij volledig mee met de les.

Mag ik voorin?

Hij doet zijn best, maar is toch nog steeds vaak afgeleid. En na een weekje vraagt hij aan Chris: ‘Mag ik misschien toch voorin de klas zitten?’ Nu zit Sam voorin de klas, dichtbij zijn docent. Hij probeert zich te concentreren en dat gaat steeds wat beter. Wanneer Chris ziet dat Sam afgeleid is en even beweging nodig heeft vraagt hij hem om een kop koffie voor hem te halen. Na zo’n wandelingetje kan Sam er weer tegen aan. Sam heeft een docent die op hem gesteld is. Een docent die een positieve verwachting van hem heeft. Een docent die hem helpt om te leren.