Vertrouwen ontstaat door goede samenwerking. Goed samenwerken gaat gepaard met wederzijds vertrouwen. Gaat er iets mis in de samenwerking, dan komt het vertrouwen onder druk te staan. En als het vertrouwen afneemt, gaat de samenwerking ook weer stroever. Dus, wat kunnen teamleden doen om dat proces te kantelen?

Vertrouwensknopje

Begin je bij het vertrouwen? Bijvoorbeeld door het gebrek aan vertrouwen bespreekbaar te maken? Mijn ervaring is dat mensen geen “vertrouwensknopje” hebben dat ze aan en uit kunnen zetten. En dat praten over (een gebrek aan) vertrouwen het vertrouwen niet doet toenemen.

Versterken

Praten over negatieve gevoelens zoals een gebrek aan vertrouwen zal diezelfde gevoelens eerder versterken. Wanneer jij mij niet vertrouwt, vertrouw ik jou ook niet en voel ik me onveiliger in jouw gezelschap. Je gevoelens onder woorden brengen versterkt die gevoelens. Mensen vragen om een score te geven op de vertrouwenschaal (op een schaal van 0-10 hoeveel vertrouwen heb je in de ander, in dit team, in deze organisatie) is een recept voor het ontstaan van onveilige gevoelens en een afname van vertrouwen. Sta jij maar op een 6? Ik stond eigenlijk op een 8. Nu gaat mijn score ook wat naar beneden.

Gewenste toekomst

Een progressiegerichte teambegeleider zal de teamleden helpen om een gezamenlijk idee te krijgen van hoe goede samenwerking in de toekomst, het heden en het verleden eruit ziet. Zodat ze elkaars positieve concrete gedragsbeschrijvingen van goede samenwerking horen. Daarmee groeit het vertrouwen in elkaar al weer een beetje. 

Opluchting

Door een gezamenlijk idee te ontwikkelen ten aanzien van de gewenste toekomst ontstaat vaak opluchting. Opluchting dat er een gemeenschappelijk idee bestaat, dat men op dezelfde positieve dingen uit is, dat het niet nodig is om oud zeer op te halen.

Vertrouwen ontstaat door goede samenwerking

En ontstaan ideeën voor goede samenwerking in de toekomst, waarmee mensen graag verder willen. Als mensen weer samen aan gezamenlijke positieve doelen werken, dan groeit het vertrouwen ook weer. Vertrouwen is een effect van goede samenwerking.