Skip to content

Vertrouwen is een effect van goede samenwerking

vertrouwenGoed samenwerken gaat gepaard met wederzijds vertrouwen. Gaat er iets mis in de samenwerking, dan komt het vertrouwen onder druk te staan. En als het vertrouwen afneemt, gaat de samenwerking ook weer stroever. Dus, wat kunnen teamleden doen om dat proces te kantelen? Begin je bij het vertrouwen? Bijvoorbeeld door het gebrek aan vertrouwen bespreekbaar te maken? Mijn ervaring is dat mensen geen “vertrouwensknopje” hebben dat ze aan en uit kunnen zetten. En dat praten over (een gebrek aan) vertrouwen het vertrouwen niet doet toenemen.

Een progressiegerichte teambegeleider zal de teamleden helpen om een gezamenlijk idee te krijgen van hoe goede samenwerking in de toekomst, het heden en het verleden eruit ziet. Zodat ze elkaars positieve concrete gedragsbeschrijvingen van goede samenwerking horen. Daarmee groeit het vertrouwen in elkaar al weer een beetje. En ontstaan ideeën voor goede samenwerking in de toekomst, waarmee mensen graag verder willen. Als mensen weer samen aan gezamenlijke positieve doelen werken, dan groeit het vertrouwen ook weer. Vertrouwen is een effect van goede samenwerking.

2 thoughts on “Vertrouwen is een effect van goede samenwerking

  1. Hera Bosgraaf

    Mooi blog! En herkenbaar. Deelnemers roepen altijd dat goede samenwerking betekent dat ze elkaar vertrouwen. Vertrouwen is een waarde, een gevoel. En geen gedrag. Dus ga ik met het team op zoek naar welk gedrag past bij een goede samenwerking. Dit gedrag is de input voor goede samenwerking, het vertrouwen de output. En, de positieve flow is daar! Waardoor vervolgens het vertrouwen weer (verder) groeit...

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *