.

Verleiden. Die aanpak propageren mensen soms als een betere manier van beïnvloeden dan de aanpak waarbij je iemand onder druk zet of iets eist. De term verleiden, noch de aanpak die ermee bedoeld wordt, spreekt me aan.

Verleiden

De definitie van verleiden is iemand overhalen terwijl hij dat niet wil of mag. Wanneer je iemand verleidt ga je dus eigenlijk tegen zijn eigen vrije wil in. Hij wil het niet, maar je paait en aait hem en daardoor gaat hij toch doen wat je wil. Dat is manipulatief.

Eisen en straffen

Het idee is dan dat verleiden een heel andere benadering is dan eisend of straffend optreden. Maar beide manieren van beïnvloeden hebben dezelfde soorten effecten op motivatie. De persoon voelt zich onder druk staan en zijn aandacht gaat niet zozeer uit naar de inhoud van wat er van hem gevraagd wordt, maar naar jouw eis, straf of verleiding.

Transparant

Leidinggevenden in organisaties die de progressiegerichte aanpak zo waardevol vinden dat ze deze aanpak graag systeembreed willen benutten denken wel eens dat ze mensen moeten proberen te verleiden om progressiegericht te gaan werken. Maar het werkt beter om transparant te zijn en met open vizier te communiceren, dan proberen om de aanpak te proberen te ‘verkopen’. Bijvoorbeeld door progressiegericht te sturen.

Verleiden

In plaats van verleiden werkt het beter om condities te creëren waarbinnen autonome motivatie mogelijk wordt. Dan staan mensen er helemaal achter om de progressiegerichte aanpak te benutten in hun werk en hoeven ze nergens meer toe verleid te worden.