In sommige situaties is een diagnose stellen nuttig en noodzakelijk, maar volgens mij kunnen we in veel situaties in plaats van diagnose direct naar progressiecondities toewerken. Deze week vroeg iemand aan me in een training: ’Hoe kan ik bepalen welke mindset de deelnemers in mijn training hebben?’ En iemand anders vroeg: ‘Hoe kan ik vaststellen welke kwaliteit van motivatie mijn zoon heeft voor zijn studie, gecontroleerd gemotiveerd of autonoom gemotiveerd?’

Analyse en diagnose

Hoewel het zeker interessant kan zijn om te reflecteren op je mindset en je kwaliteit van motivatie voor een activiteit, zou ik er niet zozeer voor pleiten om een analyse te maken of diagnose te proberen te stellen ten aanzien van iemands mindset en motivatie. In plaats daarvan denk ik dat het veelbelovender is om condities te creëren waarbinnen iemand een groeimindset kan ontwikkelen en autonoom gemotiveerd kan raken.

Progressiecondities

De mindset van je gesprekspartner kan door kleine dingen die gezegd en gedaan worden beïnvloed worden. Zo kan een opmerking: ‘Je bent geen rekenwonder he!’ of ‘Presenteren zit je echt in het bloed he!’ bij de ontvanger van de opmerking een beetje een statische mindset oproepen. Een opmerking als: ‘Mooi artikel heb je geschreven, dat zal best wat tijd hebben gekost! Het sprak me erg aan dat het zo goed was gestructureerd’ kan een groeimindset bij de ontvanger stimuleren. Wat de state of mind van die persoon ook was, met kleine opmerkingen hebben we al invloed op de mindset. Als we condities creëren waarbinnen de persoon een groeimindset kan ontwikkelen helpen we die persoon om progressie te boeken. Daarvoor hoeven we eigenlijk niet eerst te weten welke mindset de persoon initieel had.

Rationale

De autonome motivatie van je gesprekspartner is net zozeer beïnvloedbaar. Als we de rationale (goede reden) voor een prestatieverwachting duidelijk uitleggen, bijvoorbeeld, dan kan de persoon het belang ervan gaan inzien en autonoom gemotiveerd raken om aan de verwachtingen te gaan voldoen. We hoeven niet eerst te weten wat de huidige kwaliteit van motivatie is, voor we dingen kunnen gaan doen en zeggen die autonome motivatie bij de ander mogelijk maakt.

Risico

Het risico van eerst willen analyseren en diagnosticeren wat de huidige mindset en kwaliteit van motivatie van iemand is, is denk ik vooral aanwezig als die persoon een statische mindset heeft of gecontroleerd gemotiveerd is. Door de analyse en diagnose bestaat de kans dat we de persoon nog meer vast zetten in zijn statische mindset en gecontroleerde motivatie. Mensen hebben de behoefte om consistent te zijn en als ze bijvoorbeeld net hebben geconstateerd dat ze de activiteit helemaal niet interessant en bruikbaar vinden, dan wordt het moeilijker om vervolgens toch geïnteresseerd te raken.

Van diagnose naar progressiecondities

Dit neemt niet weg dat zelfreflectie wel heel nuttig kan zijn; dus als iemand zelf wil reflecteren op zijn mindset en motivatie dan kun je die persoon wel helpen om daarop te reflecteren. Maar als trainer, leidinggeven of coach zou ik er niet vanuit gaan dat je eerst moet weten welke mindset en kwaliteit van motivatie je student of medewerker of cliënt nu heeft voordat je kunt gaan werken aan een groeimindset en autonome motivatie. Daar kun je direct mee beginnen.

]