Peters, Calvo en Ryan hebben recent een artikel gepubliceerd waarin de relevantie van de zelfdeterminatietheorie voor technologie design uiteengezet wordt.

Impact van technologie

De impact van technologie op de psychologische ervaring en op het welbevinden van individuen kan beter worden begrepen, empirisch getoetst en ontworpen als de drie psychologische basisbehoeften als uitgangspunt worden genomen, zo stellen zij.

METUX

De auteurs presenteren een model waarmee een brug wordt geslagen tussen SDT en technologie design, dat ze METUX noemen: motivation, engagement & thriving in user experience.

Basisbehoeften

Als technologie ontwerpers de drie psychologische basisbehoeften als leidraad nemen, dan gebruiken ze dit soort vragen als ontwerpcriteria:

  • Geeft de technologie feedback die een gevoel van meesterschap stimuleert, zodat mensen zich competent voelen of alleen feedback als lege complimenten of betekenisloze cijfertjes?
  • Geeft de technologie betekenisvolle opties en keuzemogelijkheden, zodat mensen een gevoel van autonomie krijgen?
  • Geeft de technologie die gebruikers met elkaar in contact brengt de mogelijkheid om je echt verbonden te voelen met anderen?
  • Zorgt het gebruik van de technologie voor daadwerkelijk welbevinden en niet voor ongezonde verslaving?

Vijf gebieden

De psychologische basisbehoeften worden in 5 verschillende gebieden in ogenschouw genomen: de adoptie van de technologie, de interactie met de interface, de taken die gepaard gaan met het gebruik van de technologie, het technologie-ondersteund gedrag en het leven van het individu als geheel.

Tenslotte is het maatschappelijk niveau relevant om te analyseren: hoe beïnvloedt de technologie de maatschappij als geheel op directe en indirecte manier en hoe beïnvloedt het niet-gebruikers?

De auteurs pleiten ervoor dat nieuwe technologie beter ontworpen gaat worden, zodat het psychologisch welbevinden en menselijk potentieel ondersteunt.