Er zijn vaak negatieve berichten over social media. Het werkt stress verhogend, je slaapt slechter, je voelt een druk om direct te moeten reageren op berichten, er gaat heel veel tijd in zitten en ga zo maar door. De auteurs van het artikel ‘POPC and the good life’, belichten het fenomeen van permanent online en permanent verbonden vanuit de invalshoek van de Salutogenese en komen tot optimistische conclusies.

Salutogenese

Salutogenese is een theorie die uitgaat van een continuüm van ease-disease in plaats van van een dichotomie van ziek of gezond. In ons leven zijn er voortdurend stressoren en welk effect die stressoren op ons hebben hangt af van hoe we deze hanteren en erop reageren. Wanneer we een besef van coherentie hebben, kunnen we stressoren goed hanteren. Een besef van coherentie bestaat uit begrip, hanteerbaarheid en betekenisvolheid. Salutogenese stelt de vraag; ‘hoe blijven we gezond?’ in plaats van ‘hoe worden we ziek?’

Stressor

Vanuit dit perspectief van Salutogenese kijken de auteurs van dit artikel naar de gezondheidseffecten van POPC (permanent online permanent connected). Dat mensen voortdurend online en verbonden zijn is een stressor en roept spanning op. Die spanning hoeft niet per definitie negatief te zijn. De uitdagingen die POPC met zich meebrengt kunnen bewust, doelgericht en betekenisvol worden gehanteerd. Als dat gebeurt, dan kan POPC zelf het welbevinden en de gezondheid vergroten.

Goed leven

POPC biedt individuen kansen om hun mindfullness te vergroten, hun zelfcontrole te versterken en betekenisvol gedrag te vertonen, zodat ze een goed leven leiden. POPC kan gebruikt worden om nieuwe dingen en relaties op te bouwen of oude weer nieuw leven in te blazen.

Autonomie

Deze positieve effecten op gezondheid en welbevinden vinden alleen plaats als de gebruikers zelf controle hebben en ze autonoom gemotiveerd zijn om online en bereikbaar te zijn.
Verplicht beschikbaar zijn zonder dat het individu erachter staat om beschikbaar te zijn heeft een slecht effect op het welbevinden en de gezondheid (externe druk), net als interne druk om steeds online te zijn een slecht effect heeft.

Positieve effecten van POPC

De auteurs stellen dat mobiele media een perceptie van coherentie en betekenisvolheid in het leven kan versterken. Individuen kunnen via die media steeds reflecteren op hun doelen en aspiraties en zich bewust afvragen of hun activiteiten hun intrinsieke behoeften vervullen.