Het ontwikkelen van humane en competente artsen

Van een arts verwachten we medisch specialistische kennis. Maar daarnaast is het evenzeer belangrijk dat de arts op een humane manier met zijn patiënten communiceert en omgaat. In dit en dit en dit stukje schreef ik al over shared decision making, als een manier om bij medische beslissingen zowel de kennis van de mogelijkheden als de voorkeuren van de patiënt leidend te laten zijn.

Klik hier om meer te lezen

Progressiegerichte interventies bij Shared Decision Making

Elwyn beschrijft een three talk model van shared decision making: team talk, option talk en decision talk.

Klik hier om meer te lezen

Shared decision making en borstkankerscreening

Shared Decision Making sluit aan bij de principes van de zelfdeterminatietheorie. SDM onderschrijft namelijk dat zelfdeterminatie met betrekking tot gezondheidszorg een wenselijk doel is. Klik hier om meer te lezen

Het belang van shared decision making

Shared decision making is een term die in 1982 in de VS voor het eerst als concept werd gedefinieerd. SDM is gebaseerd op de premisse dat geen enkele gezondheidsbeslissing zou moeten worden genomen:Klik hier om meer te lezen