Progressiegerichte interventies zijn goed bruikbaar voor schuldhulpverleners. Dit najaar verzorgde ik een training progressiegerichte gespreksvoering voor schulphulpverleners. Deze professionals helpen huishoudens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het op orde krijgen van hun financiën, en ook in situaties waarin de schulden en problemen helaas zijn opgelopen.

Progressiegerichte interventies schuldhulpverleners

Er zijn veel huishoudens in Nederland waar sprake is van een oplopende betalingsachterstanden en deze professionals doen waardevol en belangrijk werk om huishoudens te helpen met het oplossen van de problemen. Enkele progressiegerichte interventies die bruikbaar zijn in de gesprekken van schulphulpverleners staan in de onderstaande checklist:

Progressiegerichte interventies schuldhulpverleners
Mandaat vragen o   Mag ik u even toelichten waarom u dit gesprek wordt aangeboden?
o   Zou ik u iets mogen vertellen over wat onze hulpverlening u zou kunnen opleveren?
o   Zou u het interessant vinden om iets te horen over onze gratis dienstverlening?
o   Zou ik u misschien wat mogen uitleggen?
o   Zou ik u een paar vragen mogen stellen, zodat ik goed kan inschatten of wij iets voor u kunnen betekenen?
Nuttigheidsinterventies bij de start van een gesprek o   Hoe kunnen wij deze tijd wat u betreft zo goed mogelijk besteden?
o   Wat wilt u bespreken zodat dit gesprek nuttig voor u is?
o   Waaraan zou u na afloop merken dat u iets aan ons gesprek heeft gehad?
Progressiegericht erkennen o   Logisch dat u zich even overvallen voelt door mijn bezoek en dat u zich afvraagt wat ik kom doen…
o   Ah, dus de situatie is (herhalen kernwoorden gesprekspartner)
o   Klinkt logisch…
o   Natuurlijk wilt u dat niet…
o   Dat zegt u vast niet zomaar… wat zijn uw gedachten?
Ombuigen o   Natuurlijk wilt u dat niet…wat wilt u ervoor in de plaats?
o   Dus dat wilt u niet…waar pleit u voor?
o   Wat zou u in de plaats hiervan willen?
Drie samenhangende groeimindset-interventies o   Erkennen: het is ook best ingewikkeld…
o   Normaliseren: veel mensen vinden het lastig om… (vat probleem in algemene termen samen).
o   Positieve verwachting creëren: wat wij vaak zien is dat mensen met een beetje ondersteuning na verloop van tijd weer goed in staat zijn om… (vat de gewenste progressie in algemene termen samen).
Progressiegericht sturen o   Het is de bedoeling dat u xxx. De reden daarvan is dat dan yyy beter gaat.
o   Wist u dat het de bedoeling is dat xxx? Dat is belangrijk om yyy te bereiken.
o   Hoe zou u ervoor kunnen zorgen dat xxx, zodat yyy?
o   Welke ideeën heeft u al over hoe u ervoor kunt zorgen dat u voldoet aan xxx, zodat yyy?
Platform-interventies o   Natuurlijk geef ik u graag advies. Om te zorgen dat mijn advies goed aansluit bij wat u nodig heeft zou ik u graag eerst even wat vragen stellen, is dat oké?
o   Wat is u al duidelijk over welke opties u heeft?
o   Wat is u al helder over xxx?
o   Wat is u al duidelijk over hoe u xxx wilt gaan aanpakken?
o   Wat weet u nog niet goed ten aanzien van xxx?
o   Wat is er momenteel nog lastig voor u?
Verbeterbehoefte & gewenste situatie-vragen o   Wat wilt u graag dat er beter wordt?
o   Wat is er met name lastig momenteel?
o   Wat is er voor u momenteel vooral belangrijk om te bereiken?
o   Stel het is drie maanden later en u bent tevreden over wat u hebt bereikt, wat heeft u dan bereikt?
Uitleg & advies o   Ik zal even iets uitleggen over…..(geef uitleg)
o   Er zijn me een paar dingen te binnen geschoten die u wellicht kunnen helpen, zal ik ze even noemen?
o   Ik denk dat het voor u belangrijk is om te weten dat xxx.
o   Wat vaak goed werkt is om… (geef uitleg)
o   Dit hulpmiddel is beschikbaar…(licht toe)
Nuttigheidsinterventies gedurende het gesprek o   Is het nuttig om hier zo over te praten?
o   Zijn we de tijd goed aan het besteden wat u betreft?
o   Zo ja, wat is er met name nuttig voor u?
o   Zo nee, hoe kunnen we de resterende tijd nuttiger besteden?
Volgende stap o   Waaraan zou u de komende week merken dat u op de goede weg bent?
o   Welke ideeën hebt u voor een eerstvolgende stap voorwaarts?
o   Wat zijn uw gedachten over wat u nu als eerste zou willen gaan doen?
o   Heeft ons gesprek u op ideeën gebracht hoe u een stapje in de goede richting kunt gaan zetten?
o   Wat zou u willen afspreken?
o   Mag ik een voorstel doen ten aanzien van wat u nu als eerste kunt gaan oppakken?
Nuttigheidsinterventies na afloop van het gesprek o   Is ons gesprek nuttig voor u geweest?
o   Zat er iets bruikbaars voor u tussen vandaag?
o   Zo ja, wat was er met name bruikbaar voor u?
o   Zo nee, hoe kunnen we een eventuele volgende afspraak nuttiger maken voor u?
Positief nee zeggen tegen een verzoek dat je niet kunt honoreren o   Begrijpelijk dat u dit graag wilt. Helaas kan ik u dat niet bieden. De reden daarvan is dat xxx. Mag ik u even toelichten wat ik wel voor u kan betekenen?
o   Helaas is dat niet mogelijk. Mijn taak is het namelijk om xxx en het is de taak van de deurwaarder/gemeente/energiebedrijf etc om yyy. Zal ik even met u meedenken wat uw opties zijn in deze situatie?

]