Progressiegericht lesgeven is een nieuw boek dat binnenkort verschijnt. Dit boek is geen allesomvattend handboek over alle aspecten van het onderwijs, maar focust op hoe je de progressiegerichte aanpak kunt benutten in je rol als leraar.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Florerend leren

Florerend leren leidt tot welbevinden en tot progressie. Dat is waardevol voor leerlingen zelf en ook voor hun leraren. Want wat de meeste leraren drijft is om hun leerlingen te helpen groeien, zowel in leerprestaties als in hun persoonlijke ontwikkeling.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
 

Fantastische worstelingen

Progressiegericht Lesgeven biedt invalshoeken om progressie te boeken in het omgaan met uitdagende situaties. Het behandelt veelvoorkomende worstelingen waar bijna alle leraren wel eens mee te maken krijgen, zoals hoe je leerlingen stil krijgt, omgaat met een gebrek aan aandacht of een pestsfeer, en hoe je omgaat met leerlingen die alleen willen werken voor een cijfer.

Met behulp van de tips kun je van deze problemen fantastische worstelingen maken. Carol Dweck, die de groeimindsettheorie heeft ontwikkeld, pleit ervoor om worstelingen te waarderen in plaats van je alleen te focussen op de snelle successen. Een worsteling is immers een teken dat er iets waardevols en belangrijks voor je is, iets dat het waard is om je aandacht aan te besteden. Zo kun je worstelingen zien als een interessant platform voor leren, in plaats van als iets onwenselijks.

Progressiegerichte lessen

De bijlagen reiken ontwerpcriteria voor een progressiegerichte les aan, biedt geheugensteuntjes tijdens het lesgeven en bevat drie lesplannen waarmee je leerlingen kunt helpen om een groeimindset te ontwikkelen, zich thuis te gaan voelen op school en om effectieve leerstrategieën te omarmen.

Praktisch en diepgaand

De inhoud van dit boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en presenteert die theoretische concepten op een praktische manier. Mocht je verdiepende informatie willen dan kun je via de QR-codes in het boek podcasts, filmpjes, animaties en artikelen vinden.

Context

Als individuele leraar sta je voor de uitdaging om leerlingen te laten floreren en progressie te laten boeken, maar je werkt ook binnen een bredere context. Deze context kan ondersteunend zijn, maar helaas soms ook belemmerend. Hopelijk biedt dit boek aanknopingspunten voor een gezamenlijke reflectie op hoe leraren kunnen werken aan een omgeving waarin leerlingen en leraren florerend kunnen leren.

 
Trainingen Progressiegericht Werken