In een progressiegericht intakegesprek maakt de professional gebruik van een aantal specifieke progressiegerichte interventies en principes.Doelgericht

Adviseurs, trainers, coaches en procesbegeleiders voeren regelmatig intakegesprekken met opdrachtgevers. Kenmerkend voor progressiegerichte gespreksvoering is de doelgerichtheid ervan, die in korte tijd leidt tot concrete ideeën voor verdere progressie. Hoewel dit voor opdrachtgevers erg nuttig is, vraagt het alertheid ten aanzien van de inhoud van het intakegesprek voor de professional die de dienst aanbiedt.

De CPW 7-stappen aanpak

Ik heb in de beginjaren van mijn dienstverlening wel eens gratis intakes gedaan waarmee de klant dusdanig vooruit was geholpen dat het probleem na het intakegesprek al was opgelost. In een intakegesprek is het echter niet de bedoeling om er een coachingsgesprek van te maken. Hoewel er zeker elementen van de CPW 7-stappen aanpak bruikbaar zijn, ziet een intakegesprek er op cruciale aspecten anders uit.

Progressiegerichte uitgangspunten

In een progressiegericht intakegesprek merkt de gesprekspartner voortdurend dat de interactie nuttig voor hem is. Dat betekent dat het gesprek gaat over de dingen die relevant zijn in de ogen van de gesprekspartner en dat de professional steeds aansluit op wat de gesprekspartner naar voren brengt. Dit is het principe van cliëntgeleidheid. Het is de bedoeling dat de professional en de gesprekspartner na afloop van het gesprek een beeld hebben van de gewenste progressie en van de bijdrage die de professional daaraan kan leveren. Tenslotte is er sprake van duidelijke procesafspraken, die bij voorkeur door de gesprekspartner zelf geformuleerd worden.

De structuur van een progressiegericht intakegesprek

Het uitgangspunt van cliëntgeleidheid betekent dat de professional steeds aansluit op wat de gesprekspartner naar voren brengt. Tegelijkertijd houdt de professional de structuur van het gesprek goed in de gaten. Een logische volgorde zijn de zeven stappen van een progressiegericht intakegesprek.

Stap 1. mandaat krijgen

 • Bedankt voor de uitnodiging om met u in gesprek te gaan over xxx
 • Zou ik even een paar vragen mogen stellen over het beoogde nut van dit gesprek?

Stap 2. sturen op nut van het gesprek

 • Wat zouden we aan de orde moeten hebben wil dit een nuttig gesprek voor u zijn?
 • Hoe kunnen we deze tijd wat u betreft zo goed mogelijk besteden?
 • Ik zou u graag wat vragen willen stellen om goed te begrijpen wat u graag wil bereiken ten aanzien van xxx, zodat ik kan meedenken over een passende aanpak. Is dat akkoord?

Stap 3. verkennen van de progressiebehoefte

 • Wat is er wat u betreft belangrijk om verder te verbeteren?
 • Ten aanzien waarvan zoekt u een verbetering?
 • Waaraan wilt u iets verbeteren?
 • Wat is er met name lastig momenteel?
 • Hoe is dat lastig?

Stap 4. verkennen van het progressiedoel

 • Wat wilt u bereiken? (doorvragen tot je in positieve concrete resultaat- en gedrags-en resultaatstermen voor je ziet hoe de gewenste progressie eruit ziet)
 • Stel het is drie maanden verder en u bent tevreden over de progressie die er is geboekt, waaraan merkt u dat dan? Wat is er dan bereikt?
 • Wat zou het voordeel ervan zijn als dat is bereikt? (en voor wie is dat een voordeel?)

Stap 5. evt. verkennen wat er al werkt

 • Wat heeft u al gemerkt dat goed werkt om progressie te boeken ten aanzien van de progressiebehoefte?
 • Welke dingen die u al eens heeft geprobeerd hebben het beste gewerkt om progressie te boeken?
 • Wat wilt u graag behouden van hoe u nu bezig bent met het boeken van progressie ten aanzien van xxx?
 • Wat zijn uw ideeën hoe u aan de slag zou willen gaan met het realiseren van de gewenste progressie?

Stap 6. verkennen van de aanpak

 • Was het tot nu toe nuttig om hier zo over te praten?
 • Ten aanzien van welke aspecten zou u graag willen dat ik een bijdrage ga leveren?
 • Er zijn mij een paar ideeën te binnen geschoten naar aanleiding van wat u heeft verteld. Zal ik even noemen waar ik aan zit te denken? Kijk maar of er iets tussen zit dat u aanspreekt. (Leg uit wat je gedachten zijn).
 • Zou het een idee zijn als ik kort beschrijf welke opties ik zie om uw progressiedoel dichter bij te brengen?

Stap 7. verkennen van de volgende stap

 • Is ons gesprek nuttig voor u geweest?
 • Zo ja, wat was er met name nuttig?
 • Zo ja, hoe zou u hiermee verder willen gaan?
 • Zo nee, hoe hadden we dit gesprek nuttiger kunnen maken? Of: hoe kunnen we een eventuele volgende afspraak nuttiger maken?
 • Is het een goed idee wanneer ik even een voorstel doe voor hoe we aan de slag kunnen met het boeken van progressie in de richting die u wenst?