Positieve kanten van online training zijn er zeker, een beetje tegen de verwachting van velen in. Sinds de lock down van december zijn onze face-to-face trainingen allemaal in online vorm voortgezet. Het online trainen werkt goed en er zitten zelfs voordelen aan boven fysiek in dezelfde trainingsruimte zijn.

Kleine groepjes

Net als in Houten zijn onze trainingsgroepjes relatief klein. We werken met 2 tot ongeveer 10 deelnemers. Zo leren wij de deelnemers, met hun leervragen en behoeften, goed kennen. In onze trainingen in Houten ervoer ik het al als een voordeel dat de groepjes klein waren, maar nu online is dat voordeel nog duidelijker aanwezig. Op je scherm heb je een overzichtelijk aantal deelnemers en je kunt echt contact leggen met elk van hen.

Eenvoud

Er is een zekere eenvoud aan de uitvoering van een online training. Die is ook nodig, want een eenvoudig te begrijpen uitleg, oefening en video’s zijn een voorwaarde voor deelnemers om de training te kunnen blijven volgen en betrokken te blijven. Daarnaast biedt de technische kant van een plenaire ruimte en break-out rooms waarin deelnemers met elkaar en ons als trainers kunnen werken iets aantrekkelijk overzichtelijks.

Structuur

Wij hebben in de loop der jaren veel geïnvesteerd in het ontwerpen van progressiegerichte trainingsprogramma’s en oefeningen. Die oefeningen zijn zo ontworpen dat deelnemers progressie boeken in hun eigen inhoudelijke vragen terwijl ze tegelijkertijd de progressiegerichte manier van interveniëren en denken oefenen. De oefeningen lenen zich uitermate goed om online te gebruiken. Maar we zijn ook in rap tempo nieuwe trainingsprogramma’s aan het maken en materialen aan het ontwikkelen die online bruikbaar zijn. Een heldere structuur, met logische opbouw van samenhangende onderdelen, is nog belangrijker wanneer je online traint. Dat komt omdat er best veel input op een deelnemer af komt, dus het is belangrijk cognitieve overload te voorkomen.

Activerend

Vooraf kunnen deelnemers die face-to-face door ons getraind zijn zich soms niet zo’n voorstelling maken van hoe onze trainingen online vormgegeven kunnen worden. We werken namelijk veel in duo’s, subgroepjes, met ons als trainers erbij en zonder ons. Maar diezelfde activerende manier van werken is online juist heel goed mogelijk. Deelnemers zijn dan ook, net als in een fysieke training, vanaf de start zelf actief met de materie en met elkaar en ons aan de slag.

Veilig

Natuurlijk is een online training fysiek veilig. Je loopt geen enkel risico elkaar te besmetten. Een ander aspect dat me is opgevallen is de psychologische veiligheid die ontstaat in een online training. Deelnemers luisteren aandachtig naar elkaar, vallen elkaar niet in de rede, reageren ondersteunend en bieden elkaar hulp en uitleg. Mensen hebben een behoefte aan verbondenheid en die behoefte moeten we door Covid noodgedwongen op een andere manier vormgeven dan we eerder deden. In de online training ontmoeten deelnemers nieuwe mensen, en kunnen ze elkaars behoefte aan verbondenheid vervullen via interessante en nuttige gespreksstof. Dat is waardevol.

Aansluiten

In de eerste lock down merkte ik dat je als trainer even moet zoeken hoe je goed aankunt sluiten bij de behoeften van deelnemers. Je kunt elkaar niet rechtstreeks aankijken en wellicht mis je soms signalen die je als je fysiek bij elkaar zou zitten wel zou hebben opgemerkt. Waar in fysieke trainingen het goed werkt om bijvoorbeeld de nuttigheidsvraag aan iedereen tegelijk te stellen, heb ik gemerkt dat het in online trainingen beter werkt om iemand rechtstreeks uit te nodigen het woord te nemen. Mensen zijn beleefd, en willen niet door elkaar heen praten want dan verstaat niemand meer iets. ‘Suzan, wil jij even beginnen, was het nuttig om deze oefening te doen?’ biedt duidelijkheid aan de deelnemers over wie er gaat praten en geeft je als trainer zicht op hoe je het beste kunt aansluiten op de vragen en behoeften van de deelnemers.

Concentratie

We hebben veel spontane emailtjes en opmerkingen gekregen over hoe prettig deelnemers de online training hebben ervaren. Daar zit regelmatig een element van verrassing bij. Een paar deelnemers zeiden dat ze zich nog beter konden concentreren op de inhoud dan in een fysieke training. Er was minder afleiding, zeiden ze.

Positieve kanten van online training

Het is voor ons relatief nieuw om elke dag online training te geven. De ervaringen van de afgelopen weken zijn leuk, interessant en leerzaam. Het is een voortdurend proces van progressie boeken. Dat doen we door voorafgaand aan de training heel goed na te denken over de structuur en de inhoud van de sessie en het doel van de sessie. Tijdens de training zijn we met elkaar in contact via een ander kanaal, zodat we goed blijven afstemmen en de rust weten te bewaren. En na de sessie stappen we direct weer in onze leerzone en reflecteren we op wat we willen behouden en wat we de volgende keer beter willen doen. De progressie die we de komende weken willen bereiken is nog meer programma’s en (video-)materiaal ontwikkelen voor kortere online sessies en zorgen dat we wat we aanreiken blijven doseren.