Er is een positieve feedback loop tussen geven en geluk. Als je je prosociaal gedraagt zorgt dat er namelijk voor dat je positieve emoties ervaart en als je positieve emoties ervaart versterkt dat je geneigdheid prosociaal gedrag te vertonen.

Onbewust

Hoewel de meeste mensen zich niet zo bewust zijn dat als ze iemand een cadeautje geven of iets voor iemand doen, dit henzelf gelukkiger maakt, blijkt uit onderzoek dat je gelukkiger wordt van geven. Bovendien leidt het positieve gevoel dat je krijgt van geven ertoe dat je geneigd bent om opnieuw te geven.

Experiment

In een experiment kregen mensen de opdracht om een herinnering op te roepen wanneer ze eens 20 dollar aan zichzelf hadden besteed en wanneer ze dat geld aan iemand anders hadden besteed. Vervolgens werd hen gevraagd hoe gelukkig ze zich voelden. Daarna kregen de participanten de gelegenheid om in het echt 5 dollar te besteden aan zichzelf of iemand anders en 20 dollar te besteden aan zichzelf of iemand anders.

De participanten die de herinnering hadden opgeroepen aan de keer dat ze geld aan iemand anders hadden besteed waren in een positievere stemming dan degenen die het geld aan zichzelf hadden besteed en het geluksniveau dat iemand rapporteerde was een voorspeller voor de kans dat ze het echte geld aan iemand anders wilden besteden.

Positieve feedback loop

Er is sprake van een positieve feedback loop tussen vrijgevigheid en geluk. Gelukkig zijn is niet alleen een veranderbaar iets, het kan ook toekomstig gedrag een bepaalde richting geven.
Bron: Psychology of Change

]