Opvoeden: je eigen kompas. ‘Geef je ook trainingen in progressiegericht opvoeden?’, vroeg iemand me laatst. Met die gedachte speel ik inderdaad wel eens. Ik merk dat ouders met vragen en problemen en dilemma’s rondlopen ten aanzien hun opvoeding. Ik denk ook dat voor opvoeden misschien nog wel sterker dan voor wat dan ook geldt dat ouders zeer specifieke meningen en overtuigingen koesteren.

Je eigen kompas

Hoe je je kind opvoedt is waarschijnlijk een zeer persoonlijk en snel gevoelig onderwerp. Ik denk ook dat het terecht is dat ouders een kritische houding hebben ten aanzien van opvoedadviezen. Niemand houdt immers waarschijnlijk zoveel van je kind als jijzelf en niks is waarschijnlijk belangrijker voor je dan dat het goed gaat met je kind. Een bescheiden houding past dan ook vrijwel in elke situatie, maar zeker wanneer het gaat om wat werkt bij opvoeden.

Podcast: opvoeden, je eigen kompas

Opvoedvoorschriften zijn dan ook volgens mij niet snel nuttig. Maar er zijn wel kennisbronnen die interessant zijn voor ouders en op basis waarvan ze geïnspireerd kunnen worden hun eigen opvoedkeuzes te maken. In deze podcast ga ik in op 1 stukje kennis: je kind helpen ontwikkelen van een authentiek zelfkompas.