Positieve emoties zijn prettiger dan negatieve emoties en als mensen konden kiezen kozen ze waarschijnlijk eerder om een geluksgevoel te ervaren dan om verdriet of woede te ervaren. Maar soms is het voor ons welbevinden beter als we negatieve emoties voelen. Als we afscheid hebben moeten nemen van een dierbaar iemand, dan past ons verdriet bij de situatie. En daarmee is die negatieve emotie voor ons, hoewel geen prettig gevoel, wel passend.
Tamir & Gross spreken van nuttige emoties. Dat zijn emoties die je helpen om je doel te bereiken en die passen bij je situatie. Positief is wat hen betreft dan ook niet hetzelfde als plezierig. En negatief is niet hetzelfde als onplezierig. Zij stellen dat positieve emoties die emoties zijn die bijdragen aan een gevoel van welbevinden. Dat zijn emoties die worden ervaren in de juiste context, op het juiste niveau van intensiteit en voor een passende duur.
Als er gevaar dreigt is het nuttig om bang te zijn. Als je een dierbare hebt verloren is het passend om verdriet te voelen. Als je je geliefde omarmt is het passend dat je je gelukkig voelt. In een situatie van gevaar omdat er een auto op ramkoers met je zit, zou het juist tot de dood kunnen leiden als je opeens zin had om een liedje te gaan neurieen en een dansje te doen. Je kunt dan beter de angstemotie voelen en snel manoeuvreren om uit de weg te komen.
Een optimale emotieregulatie is volgens Tamir en Gross daarom niet om zoveel mogelijk positieve emoties te ervaren, maar om nuttige emoties te ervaren en schadelijke emoties te doen afnemen of voorkomen, ongeacht of die emotie een fijne of een nare ervaring betekent.
Positief is dat wat leidt tot optimaal functioneren. Positieve emoties kunnen daarom zowel plezierig als onplezierig zijn, afhankelijk van hun effect op het welbevinden van het individu.