Beoordelingen werken, zo blijkt uit onderzoek, vaak negatief op de intrinsieke motivatie omdat ze een controlerende stance oproepen in de beoordeelde. Positieve beoordelingen hebben dat negatieve effect op intrinsieke motivatie vanwege de perceptie van control (zie ook hier). Negatieve beoordelingen hebben een nog sterker negatief effect op de intrinsieke motivatie, vanwege een ervaren gebrek aan autonomie en competentie.

Surveillance

Geobserveerd worden terwijl je er niet zelf om hebt gevraagd (dus je bent met een taak bezig en je collega of leidinggevende komt observeren of surveilleren hoe je het aan het doen bent) heeft een ondermijnend effect op de intrinsieke motivatie. Als je er zelf om vraagt of je collega of leidinggevende even wil meekijken of je het goed aan het aanpakken bent, dan is er geen ondermijnend effect van geobserveerd worden maar zelfs een versterkend effect.

Deadlines

Deadlines die niet op een informerende wijze maar op een controlerende wijze worden opgelegd ondermijnen de intrinsieke motivatie. Dus het op een dwingende manier communiceren over wanneer een medewerker een taak afgerond moet hebben ondermijnt de intrinsieke motivatie voor die taak. Het informeren over een deadline en het uitleggen wat de reden van die deadline is heeft niet datzelfde ondermijnende effect op de intrinsieke motivatie.

Doelen

Als doelen inclusief deadlines worden aangereikt op niet controlerende maar informerende manier en er wordt een duidelijke rationale gegeven voor de doelen en de deadlines dan kunnen ze een positief enthousiasmerend effect hebben.

Competitie

Het inbrengen van een competitie-element kan leuk zijn wanneer het in een informerende context gebracht wordt, maar als het een evaluatie wordt van je competentie en op een controlerende manier wordt gebracht dan bedreigd het het ego van mensen. Men wordt ego-involved (dus je bent een minder goed persoon als je verliest) en dat werkt ondermijnend op de intrinsieke motivatie.

Ondermijnende factoren

Dus wat werkt ondermijnend voor de intrinsieke motivatie? Deadlines die op een controlerende manier worden gesteld, straffen en beloningen in het vooruitzicht stellen gerelateerd aan de engagement, completion of performance, opgelegde doelen zonder rationale en zonder keuzemogelijkheden, een beoordelende sfeer en competitie op een manier die het ego van mensen op het spel zet en hun gevoel van competentie onder druk zet.

Trainingen progressiegericht leidinggeven

]