Intrinsieke motivatie kenmerkt zich door optimale uitdaging die de persoon vrijwillig aangaat. In dit en dit artikel kun je een aantal factoren lezen dat de intrinsieke motivatie ondermijnt. Daarnaast is het interessant om het onderscheid te kennen tussen actiekeuze en optiekeuze.

Actiekeuze en optiekeuze

In de zelfdeterminatietheorie wordt onderscheid gemaakt tussen actiekeuze en optiekeuze. Actiekeuze betekent dat je kunt kiezen waar, hoe, met wie en hoe lang je met een activiteit bezig bent. Optiekeuze wil zeggen dat je mag kiezen welke activiteit je gaat doen.

Actiekeuze

Het blijkt dat voortdurende actiekeuze de intrinsieke motivatie stimuleert. Dat komt omdat voortdurende actiekeuze een gevoel van vrijwilligheid geeft, het gevoel dat de oorzaak waarom je je gedraagt zoals je doet in jezelf ligt en een gevoel van autonomie.

Optiekeuze

Optiekeuze werkt alleen goed wanneer de keuze wordt gezien als betekenisvol. Als de persoon geen overzicht heeft over alle opties of er zijn veel te veel opties dan werkt het niet stimulerend voor intrinsieke motivatie. Dan is het beter om de persoon geen optiekeuze maar wel actiekeuze te geven.

]