Deze week hadden we dag 2 van de training progressiegericht coachen. We oefenden via deliberate practice een progressiegericht intakegesprek met een leidinggevende die graag wilde dat er een medewerker van hem werd gecoacht.

Rollen

Vervolgens oefenden we het coachingsgesprek met de betreffende medewerker. In die twee soorten gesprekken zijn verschillende progressiegerichte rollen en interventies aan de orde.

Deliberate practice

Deliberate practice is een intensieve manier van oefenen, die in korte tijd veel oplevert en een competentieondersteunend effect heeft, zie ook hier.
Eén van de deelnemers had tussen dag 1 en dag 2 heel nauwgezet geoefend met de interventies zoals we die aanreiken. Ze had voor de aan dag 1 van de training was begonnen drie gesprekken gehad met een cliënt waarin ze steeds merkte dat die cliënt niet echt vooruitging en zij zelf als coach hard aan het werk was.

Progressiegericht

Na dag 1 besloot ze het volgende coachingsgesprek met deze cliënt helemaal progressiegericht aan te pakken. Dit gesprek verliep heel anders: een actieve cliënt die veel aan het woord was en allerlei goede eigen ideeën ontwikkelde waar ze erg enthousiast over was.

Stiller

Deze deelnemer had een mooie reflectie na afloop van de deliberate practice oefening die we deden op dag 2. Ze merkte dat ze door progressiegericht te werken met haar cliënten, gerichter kon aansluiten op en luisteren naar haar cliënten. In plaats van eigen associaties, tips, ideeën, oordelen en gedachten over welke volgende vraag zij zou stellen, merkte ze dat het stiller was in haar hoofd. En daar had haar cliënt veel baat bij.

Training progressiegericht coachen

]