Bijeenkomsten en vergaderingen die doelgericht en positief verlopen en ideeën opleveren waarmee iedereen concreet verder kan zijn een prima tijdsbesteding.

Progressiegerichte interventies die helpen om dergelijke goede bijeenkomsten voor elkaar te krijgen zijn bijvoorbeeld de nuttigheidsinterventies (Schlundt Bodien, 2005 en Visser, 2005). Daarnaast is helpt het erg om te weten wat voor soort gesprek het is en welke rol je dus inneemt in het gesprek: helpen, sturen, instrueren of trainen.

Nuttigheidsinterventies

Nuttigheidsinterventies zijn bedoeld om het gesprek doelgericht te voeren, zowel qua inhoud als qua aanpak. Je kunt de nuttigheidsinterventies voorafgaand aan de bijeenkomst gebruiken en dan aan de hand van de antwoorden die je krijgt een aanpak voor de bijeenkomst bedenken. Ieder wie je de vraagt stelt kan dan aangeven wat er tijdens de bijeenkomst aan de orde moet komen wil het een nuttige bespreking zijn en/of aangeven wat de bijeenkomst achteraf opgeleverd moet hebben wil het een nuttige bijeenkomst zijn geweest.

Nut van het bespreken van onderwerpen in het gesprek

 • Wat zou er nuttig voor je zijn om te bespreken?
 • Welke gedachten heb je over hoe we deze tijd nuttig kunnen gebruiken?
 • Hoe kunnen we wat jou betreft de tijd zo goed mogelijk besteden?
 • Wat moet er aan de orde komen wil dit een nuttig gesprek zijn?
 • Wat is het doel van deze bijeenkomst wat jou betreft?
 • Wat zou dit gesprek voor jou de moeite waard maken?

Ervaren nut van het gesprek achteraf

 • Waaraan zou je achteraf merken dat dit gesprek je iets heeft opgeleverd?
 • Waaraan zou je morgen merken dat dit gesprek nuttig voor je is geweest?
 • Stel dat dit gesprek je iets oplevert, wat gaat er dan beter?

Deze vragen kun je zo stellen wanneer je rol is om te helpen. Heb je een stuurrol en heb je zelf een doel voor ogen, dan kun je de nuttigheidsvragen vooraf aan jezelf stellen (wat is er wat mij betreft nuttig om te bespreken, wat moet er aan de orde komen zodat het een nuttig gesprek is en waaraan zou ik achteraf merken dat de bijeenkomst iets goeds heeft opgeleverd?)

Sturen op nut tijdens het gesprek

Om ervoor te zorgen dat het gesprek zinnig blijft en gefocust blijft op het onderwerp dat aan de orde is, kun je tijdens de bijeenkomst de nuttigheidsvraag opnieuw stellen. Dit kun je doen wanneer je twijfelt of de bijeenkomst de goede kant aan het opgaan is, zodat je kunt toetsen of bijstelling gewenst is of niet. Je kunt dit ook doen als je graag het nut van wat er tot dan toe naar voren gekomen is wilt (laten) benoemen.

 • Is het nuttig om hier zo over te praten?
 • Zo ja, wat is er nuttig voor je?
 • Hoe kunnen we de resterende tijd zo nuttig mogelijk besteden?
 • Wat is het meest nuttig voor je geweest tot nu toe?
 • Hoe kunnen we het vervolg van dit gesprek zo nuttig mogelijk maken?
 • Hoe wil je de resterende tijd gebruiken wil het nuttig voor je zijn?

Nut bij de afronding van het gesprek

Tenslotte kun je na elk onderwerp en aan het einde van de bijeenkomst de nuttigheidsvraag stellen.

 • Was het nuttig om hier zo over te praten?
 • Was wat we hebben besproken bruikbaar voor je?
 • Zo ja, wat was nuttig?
 • Hoe is het nuttig voor je geweest?
 • Hoe is dat bruikbaar?
 • Hoe kun je dit toepassen?
 • Wat was het meest bruikbaar voor je?
 • Zo nee, hoe had het nuttiger voor je kunnen zijn?

Wat voor soort gesprek is dit?

Naast het sturen op nut, levert het vaak veel op als je vooraf weet wat voor soort gesprek je gaat voeren. Is het een helpgesprek of een stuurgesprek of een adviesgesprek of een instrueergesprek? Hier kun je meer lezen over de 4 progressiegerichte rollen die aan de orde kunnen zijn.

]