Skip to content

Lastige gesprekken met een glimlach voeren

glimlach_3Op de vierde dag van de training progressiegericht leidinggeven kwamen meerdere voorbeelden naar voren waarin de deelnemers potentieel lastige gesprekken succesvol hadden weten te voeren. Succesvol in de zin dat de gesprekspartner direct constructief reageerde op de boodschap van de leidinggevende. Terwijl de leidinggevende wist dat het onderwerp gevoelig lag of verwachtte dat het onderwerp weerstand zou oproepen bij de ander. De leidinggevenden ervoeren dat ze die lastige gesprekkem, waar ze ook wel wat tegen op zagen van te voren, met een glimlach konden voeren. Omdat het zo soepel en constructief verliep. Hoe werkt dat? De leidinggevende zetten deze factoren op een rij die goed werkten:
1. Ze hadden het lastige gesprek goed voorbereid, door te bedenken wat ze van de gesprekspartner verwachtten, in positieve gedrags- en resultaatstermen
2. Ze hadden voorafgaand aan het gesprek bedacht wat ze waardeerden in de inbreng van de medewerker, wat deed die allemaal al dat goed werkte?
3. Ze begonnen hun gesprek met het positieve doel toe te lichten
4. Ze erkenden het perspectief van de gesprekspartner en sloten aan bij diens perspectief
5. Ze stelden een progressiegerichte vraag in de goede richting

De glimlach die ze kregen in de loop van het gesprek had alles te maken met de constructieve reactie van de gesprekspartner op hun sturing. Geen weerstand, maar begrip en positief meedenken. Zo worden lastige gesprekken een stuk leuker om te doen!

1 thought on “Lastige gesprekken met een glimlach voeren

  1. Caroline Jans

    Dit is zo waar! Vandaag een paar lastige gesprekken gevoerd met die glimlach op mijn gezicht. Nog voordat ik dit stukje gelezen had, maar vanuit het oogpunt dat het bijna weekend was en ik volgende week lekker een midweek naar Rome ga met mijn geliefde. Die lastige gesprekken waren een stuk minder lastig. Mijn glimlach had invloed op de cliënt ... en zo was het cirkeltje rond. Nu ik lees dat het ook wetenschappelijk onderbouwd werkt, zal ik het zeker vaker toepassen. Dank!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *