Deelnemers aan onze training progressiegericht coachen moeten in het begin vaak wennen aan twee dingen. Het eerste is om progressiegerichte interventies toe te passen en het tweede is allerlei andere dingen die ze gewend zijn te doen weglaten. In die fase werkt het goed om de interventies letterlijk voor te lezen zoals we ze aanreiken en dan te kijken wat ze opleveren.

Ik hou tijd over!

Als deelnemers daar instappen, komen ze vaak veel sneller vooruit met het goed leren begrijpen en leren toepassen van de progressiegerichte aanpak. Een deelneemster in de lopende training is daarvan een mooi voorbeeld. Zij past de interventies nauwgezet toe en reflecteert na afloop wat het de cliënt en haarzelf oplevert. Zij zei laatst:”Ik hou tegenwoordig tijd over in mijn coachingsgesprekken!”

Microniveau

Zij legde het als volgt uit. Doordat ze nu op microniveau aansluit bij haar cliënt, gaat die heel snel vooruit in zijn denken. Allerlei zijpaden en afslagen die zij als coach vroeger zou hebben genomen in het gesprek, herkent ze nu als niet relevant voor de huidige interactie met de cliënt en laat ze dus ook liggen. Regelmatig komt het daardoor voor dat ze in drie kwartier klaar is. Dat in tegenstelling tot vroeger, waarbij ze vaak een haastgevoel kreeg aan het einde van het uur omdat ze het gevoel had dat het gesprek nog niet genoeg had opgeleverd.

Hoofdroute

Door de hoofdroute van de cliënt steeds te blijven volgen en met de progressiegerichte interventies te sturen op betekenisvolle progressie voor de cliënt, kan hij snel vooruit komen. Dat is overigens geen doel op zich. De coach houdt het tempo van de cliënt aan en is helemaal niet bezig met snel resultaat boeken. Door zich te richten op het goed uitvoeren van het microniveau van de interactie, is het resultaat vaak dat de client sneller gaat dan hijzelf van tevoren had kunnen bevroeden.