Hoe intrinsieke doelen je liefdesrelatie versterken, dat is een thema in het onderzoeksartikel van Leung en Law. De onderzoekers deden twee studies om te bekijken hoe intrinsieke en extrinsieke doelen gerelateerd waren aan de kwaliteit van de liefdesrelatie en welke rol de psychologische basisbehoeften hierin speelden. Een kenmerkend verschil in de doelen die mensen nastreven is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke doelen.

Intrinsieke doelen

Er zijn drie categorieën intrinsieke doelen. De eerste betreft zelf-acceptatie doelen, waarbij de persoon streeft naar psychologische groei, competentie en een betekenisvol leven. De tweede betreft verbondenheidsdoelen, waarbij de persoon streeft naar hechte relaties met familie, liefdespartners en vrienden. De derde betreft gemeenschapsdoelen, waarbij de persoon streeft naar anderen helpen en de wereld een beetje beter maken met kleine eigen acties. Intrinsieke doelen nastreven gaat samen met allerlei psychologische opbrengsten, zoals positief affect, zelfactualisatie, vitaliteit, psychologische groei en integratie.

Extrinsieke doelen

Er zijn ook drie categorieen extrinsieke doelen. De eerste betreft financiele of welvaartsdoelen, waarbij de persoon streeft naar veel geld verwerven en materiele bezittingen verwerven. De tweede is beroemdsheids- en imagodoelen, waarbij de persoon streeft naar bekend worden en bewonderd worden. De derde categorie is uiterlijke doelen, waarbij de persoon streeft naar mooi zijn en vanwege je uiterlijk door anderen bewonderd worden.

Liefdesrelatie

Ieder mens heeft drie psychologische basisbehoeften (competentie, autonomie en verbondenheid) die de voedingsstoffen zijn voor diens psychologische gezondheid. Binnen een romantische relatie kunnen de psychologische basisbehoeften in een bepaalde mate worden vervuld of juist gefrustreerd. Deze vervulling of frustratie speelt een belangrijke rol in het opbouwen van een sterke liefdesrelatie. Veilige hechting ontstaat wanneer de psychologische basisbehoeften worden vervuld.

Doeloriëntatie en liefdesrelatie

Extrinsieke doelen nastreven heeft negatieve effecten op het welbevinden van de persoon. Er wordt consequent gevonden dat het nastreven van extrinsieke doelen negatief correleert met zelf-actualisatie, positief affect, vitaliteit en dagelijks functioneren. Extrinsieke doelen nastreven correleert positief met depressie, negatief affect, angst, fysieke symptomen en gedragsproblemen (bijvoorbeeld eetproblemen). Dus stel dat je liefdespartner extrinsieke doelen nastreeft, is dit dan terug te zien in een slechtere kwaliteit van je liefdesrelatie?

Extrinsieke doelen, basisbehoeften en tevredenheid

Uit studie 1 bleek dat wanneer de liefdespartner intrinsieke doelen nastreeft dit samenhangt met tevredenheid van de persoon zelf met de liefdesrelatie en dat deze tevredenheid verklaard wordt doordat de psychologische basisbehoeften van de persoon worden vervuld. Andersom blijkt dat wanneer je liefdespartner extrinsieke doelen nastreeft dit samenhangt met ontevredenheid over de liefdesrelatie doordat je psychologische basisbehoeften niet worden vervuld.

Je liefdespartner besteedt bijvoorbeeld veel tijd aan geld verdienen ten koste van tijd met jou waardoor je behoefte aan verbondenheid niet wordt vervuld. Of je partner probeert via materialistische cadeautjes je tevreden te stellen ten koste van het aangaan van een intieme verbinding met je. Of de liefde van je partner voor jou hangt af van of je al dan niet mooi bent en je gedraagt zoals hij vindt dat je je moet gedragen, waardoor je behoefte aan competentie en autonomie niet vervuld worden.

Studie 2

In studie 2 werd onder andere gekeken of het nog verschil maakt of jij en je partner dezelfde doelen nastreven of juist een verschillende doeloriëntatie hebben. Als jullie beiden rijk worden en beroemd worden als levensdoel hebben, ben je dan allebei wel tevreden over je liefdesrelatie? Het blijkt niet zo te zijn. Of de liefdespartners nu dezelfde extrinsieke doelen nastreven of dat 1 van de 2 die doelen nastreeft geeft geen andere uitkomst op relatietevredenheid: extrinsieke doeloriëntatie van 1 of beide partners gaat samen met lagere relatietevredenheid via de frustratie van psychologische basisbehoeften.

Hoe intrinsieke doelen je liefdesrelatie versterken

Wanneer jij en je partner intrinsieke doelen nastreven gaat dat samen met het vervullen van elkaars behoefte aan verbondenheid, autonomie en competentie. Dit gaat samen met tevredenheid over jullie liefdesrelatie, bij beiden.