Een interessante reflectie deze week in de training progressiegericht coachen was de volgende. Progressiegerichte coaches formuleren hun vragen en interventies zo eenvoudig mogelijk en maken daarbij gebruik van beproefde standaardformuleringen.

Het schiet me opeens te binnen

De inhoud die de cliënt produceert is natuurlijk elke keer anders en het vraagt nauwgezetheid en heel goed luisteren om te blijven aansluiten op het perspectief van de cliënt. Een deelnemer in onze training was het opgevallen dat veel van haar cliënten tegenwoordig de uitdrukking ‘het schiet me nu opeens te binnen’  gebruikten. Ze vroeg zich af of het type vragen in de progressiegerichte aanpak deze uitdrukking misschien triggert bij cliënten.

Toeval

Het kan natuurlijk zeker toeval zijn dat meerdere cliënten deze uitdrukking gebruikten in haar gesprekken sinds ze de progressiegerichte aanpak gebruikt. Daarnaast associeer ik deze ervaring ook met de werking van ons geheugen. Doordat we onze bewuste aandacht richten op de problemen die er op ons pad liggen en de dingen die we moeten doen, hebben we al die dingen die goed hebben gewerkt en die we goed hebben aangepakt in het verleden niet voortdurend paraat. De progressiegerichte vragen helpen de client om zich weer bewust te worden van wat hij wil bereiken en wat voor hem werkt om dat te bereiken.

Geheugen

Als de cliënt één dingetje heeft genoemd waarvan hij wel eens heeft gemerkt dat het goed werkt, helpt zijn geheugen hem om zich meer van dezelfde soort voorbeelden te herinneren. Zie ook hier.

Laatje open

Een cliënt verwoordde het een aantal jaren geleden zo: er gaat een laatje open in mijn hoofd. Als cliënten dus zeggen ‘het schiet me nu opeens te binnen’, dan zou dat best eens kunnen zijn omdat hen inderdaad in het gesprek allerlei goede dingen te binnen schieten waarvan ze zich niet bewust waren.

Uniek

Natuurlijk is op één niveau ieder individu uniek. Ieder heeft zijn eigen complexiteit opgebouwd door alle ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn leven. Op een ander niveau zijn mensen ook heel erg hetzelfde. Dit zou wel eens een voorbeeld kunnen zijn waarin we hetzelfde zijn: als we ons richten op hoe betekenisvolle progressie eruit ziet, dan schieten ons ideeën te binnen die helpen om die betekenisvolle progressie te boeken.

]