Groeimindset in de klas: docenten hebben invloed op de mindset cultuur in de klas. In een artikel van Yeager et al beschrijven zij de lessen van 10 jaar onderzoek naar groeimindset interventies. Ze introduceren daarbij een Mindset x Context Framework en beschrijven docentgedragingen die invloed hebben op de mindset cultuur in de klas.

Psychologische voedingsstoffen

Het onderzoek van de laatste tien jaar laat zien dat het effect van de interventie onder andere afhangt van de psychologische voedingsstoffen die in de context aanwezig zijn. Onder psychologische voedingsstoffen wordt verstaan dat de kenmerken van de situatie ertoe leiden dat de student een bepaalde overtuiging gaat zien als valide en als nuttige leidraad voor gedrag in die context. De context kan ondersteunend zijn aan de overtuiging of juist ondermijnend zijn voor de overtuiging. Als een docent bijvoorbeeld gelooft dat intelligentie onveranderbaar is zullen de studenten in die klas niet ervaren als een klas waarin een groeimindsetcultuur heerst.

Vier categorieën

De docentgedragingen die invloed hebben op de mindset cultuur in de klas vallen uiteen in vier categorieën. In de onderstaande tabel staan die categorieën. Per categorie zijn voorbeelduitingen gegeven van groeimindset-frustratie en groeimindset-ondersteuning door docenten.

Categorieën docent gedragingenVoorbeelden van groeimindset-frustrerende uitingenVoorbeelden van groeimindset-ondersteunende uitingen
De waarde die de docent hecht aan leren en ontwikkelenIk zal ervoor zorgen dat deze lessen heel nuttig zullen zijn voor de talentjes onder jullie die een natuurlijke aanleg hebben voor dit vakIk pak mijn lessen op deze manier aan omdat ik geloof dat iedereen deze stof kan leren en een goed resultaat kan halen ongeacht waar je stond toen je aan dit vak begon
Expliciete boodschappen over progressie en succesHet is een goed teken als je een hoog cijfer heb gehaald voor deze toets. Studenten die op deze toets een hoog cijfer halen zijn ook de studenten die slagen voor dit vakStudenten die het in het begin niet zo goed doen kunnen zich altijd verbeteren wanneer ze effectieve leerstrategieën gaan toepassen, hulp vragen en hard aan de slag gaan
Reactie op worstelingen en falen van leerlingenMaak je geen zorgen als het je niet lukt of als je het niet begrijpt, niet iedereen kan hier sterk in zijnAls je dit nog niet begrijpt laten we dan samen even kijken hoe het in elkaar zit. Fouten geven ons de kans om iets beter te gaan leren begrijpen
Aanwezigheid van feedback en oefeningWat je inlevert telt direct mee voor het eindcijfer, dus let goed op wat je doet en zorg dat je geen fouten maaktNadat ik je werk heb nagekeken krijg je de mogelijkheid om het te verbeteren en opnieuw in te leveren. Fouten maken en ze herkennen en verbeteren werkt namelijk goed om de concepten lange tijd te gaan onthouden, ook nadat deze lessen afgerond zijn

Groeimindset in de klas

Tot slot van hun hoofdstuk pleiten Yeager et al ervoor om stapsgewijs te werk te gaan bij het ontwikkelen van groeimindsetculturen in het onderwijs). Een eerste stap is het afbouwen van structuren en processen die een statische mindset opwekken bij studenten. Een tweede is het voorkomen van een onechte groeimindset cultuur, waarin docenten wel zeggen dat ze een groeimindset hebben maar in de klas juist statische mindset gedragingen laten zien. Ten derde gaat het om het uitbouwen van groeimindset praktijken in de klas en tenslotte om groeimindsetculturen in het onderwijs.