Skip to content

Groeimindset- en stuurdialoog

Leidinggevenden die een groeimindset willen stimuleren bij medewerkers stuiten soms op uitspraken als:"Het past gewoon niet bij mijn sterktes, door die taak van mij te vragen zet je mij niet in mijn kracht". Als het wel de bedoeling is dat de medewerker de betreffende taak uitvoert, dan zal de leidinggevende zodanig moeten gaan sturen dat het de medewerker duidelijk wordt wat er van hem verwacht wordt en waartoe dat van hem verwacht wordt. Maar daarnaast is ook het stimuleren van de perceptie dat de medewerker kan leren de taak uit te voeren belangrijk. Anders begrijpt de medewerker wel wat de bedoeling is, maar heeft hij nog steeds de perceptie dat hij niet competent is noch kan worden. Een voorbeeld van een groeimindset- en stuurdialoog is te vinden via deze link:
groeimindset en stuurdialoog

1 thought on “Groeimindset- en stuurdialoog

  1. Ellen de Graaf

    Hartelijk dank voor het delen van dit voorbeeld van een groeimindset en stuurdialoog! Erg bruikbaar wat mij betreft in de coaching van leidinggevenden en ook voor mijzelf als coach in gesprekken met mensen die stellen dat ze iets nooit zullen kunnen en het liever vermijden.
    Vriendelijke groeten,

    Ellen de Graaf

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *