Emoties nabootsen: hoe kinderen reageren op gezichtsuitdrukkingen. Soussignan et al (2017) onderzochten bij baby’s of zij emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen nabootsen. Ook onderzochten zij of baby’s valentie-congruente uitingen doen bij het zien van emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen.

Emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen

Onder emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen werd verstaan de stereotiepe gezichtsuitdrukkingen van blijdschap, angst, boosheid, walging en verdriet. Geobserveerd werd of baby’s van 3 maanden oud, 7 maanden oud en 12 maanden oud reageerden met het nabootsen van deze emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen. Dit werd gedaan via observatie van de gezichtsuitdrukkingen van de baby’s, observatie van waar de ogen van de baby’s op gefixeerd waren in het gezicht van het model dat de emotie-specifieke gezichtsuitdrukking liet zien en observatie van hoe lang de baby’s naar de diverse gezichtsuitdrukkingen keken.

Valentie-congruente uitingen

Onder valentie-congruente uitingen werd verstaan de matching tussen de positieve of negatieve gezichtsuitdrukking van de baby’s en de gezichtsuitdrukking van het model. Valentie gaat over de richting van de emotie: positief of negatief. Valentie is meer rudimentair dan emotie, dat een complexer begrip is. Er werd dus gekeken of de baby’s op het cluster van negatieve emoties met een negatieve gezichtsuitdrukking reageerden en op positieve emoties met positieve gezichtsuitdrukkingen reageerden.

Nabootsen

Uit het onderzoek bleek dat baby’s geen emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen nabootsen, noch bij 3 maanden, noch bij 7 maanden, noch bij 12 maanden. Dit ligt in lijn met de conclusies vanuit de onderzoeken naar geconstrueerde emoties van Lisa Feldman-Barrett. Kort gezegd is er geen bewijs voor universele emotie-specifieke gezichtsuitdrukkingen. In plaats daarvan is er grote variabiliteit in gezichtsuitdrukkingen die samengaan met diverse emoties. Soms huilen mensen van blijdschap, soms van verdriet en soms van woede. Gezichtsuitdrukkingen zijn niet aangeboren, maar worden geleerd.

Valentie-congruentie

Uit het onderzoek bleek dat baby’s tussen 3 maanden en 7 maanden oud beginnen te reageren met valentie-congruente gezichtsuitdrukkingen. Wanneer het model een emotie van boosheid, verdriet, afkeer of angst laat zien reageren baby’s met een negatieve gezichtsuitdrukking en wanneer het model blij kijkt reageren baby’s met een glimlach. Dit gebeurde echter bij minder dan 50% van de onderzochte baby’s, dus we kunnen niet concluderen dat valentie-congruente gezichtsuitdrukkingen universeel plaatsvinden. In studies wordt grote variabiliteit gevonden in de gezichtsuitdrukkingen bij baby’s in reactie op emoties van anderen.

Positiviteitsbias

Er was lichte indicatie van een positiviteitsbias bij baby’s. Bij baby’s van 3 maanden oud werd geen valentie-congruentie gevonden, behalve bij blijdschap. De baby’s glimlachten als ze een blij gezicht zagen. Uit andere studies blijkt dat dit sociale glimlachen vanaf 2 maanden oud start. Ook bij de 7 maanden oude baby’s werd gevonden dat ze langer naar het blije gezicht keken dan naar een boos gezicht. Bij de 12 maanden oude baby’s werd gevonden dat ze langer naar de blije en bange gezichten keken dan naar de neutrale en boze gezichten.