Stel dat een eerstejaars student tegenvallende studieresultaten laat zien en worstelt met zijn studie. De verklaring die de student geeft voor zijn studieproblemen is bepalend voor zijn studiesucces of -falen in de toekomst.

Betekenis

Als de student de betekenis geeft dat hij niet intelligent genoeg is voor deze studie, of dat deze studie toch niet bij zijn talenten past, dan is de kans groot dat hij het opgeeft en voortijdig stopt en zijn motivatie en vertrouwen verliest. Ouders en docenten en studiebegeleiders kunnen een belangrijke rol spelen in de betekenis die de student geeft aan zijn studieresultaten.

Drie groeimindsetinterventies

Drie groeimindsetinterventies die in samenhang goed zijn om in te zetten zijn:
1. erkennen van en aansluiten op het perspectief van de student
2. normaliseren van de problemen van de student (dat is niet hetzelfde als het probleem wegwuiven als niet belangrijk of het bagatelliseren van de situatie)
3. positieve verwachting creëren dat verbetering waarschijnlijk is wanneer de student effectievere inspanning gaat leveren

Combinatie

Deze drie interventies doen in combinatie met elkaar hun krachtige werk, en dat is een groeimindset stimuleren bij de student waardoor die zich effectiever gaat inspannen en daarmee betere resultaten gaat behalen.

Los van elkaar zijn de interventies minder krachtig. Dus alleen erkenning geven voor het perspectief van de student is prettig en zal geen schade opleveren, maar het is niet voldoende om een andere betekenis te gaan geven aan de tegenvallende resultaten.

Alleen normaliseren geeft opluchting, maar zal de student niet automatisch aanzetten tot effectievere leerstrategieën. Alleen een positieve verwachting creëren kan de student hoopvoller stemmen, maar zal de student niet automatisch interpreteren als iets dat van toepassing is in zijn specifieke situatie.

Attributie

Erkennen van de specifieke lastige dingen waar de student tegenaan loopt, normaliseren van zijn problemen door aan te geven dat veel studenten het in het begin lastig vinden om te wennen aan de nieuwe omgeving en hoeveelheid studiestof en vervolgens een positieve verwachting creëren dat wanneer studenten meer zijn gewend en effectieve studiestrategieën hebben gevonden het vaak snel terug te zien is in betere studieresultaten, verandert de attributie van de student (van ik ben niet geschikt voor deze studie, naar ik ben in staat om effectiever te gaan studeren en daarmee betere resultaten te gaan halen).

Effecten

In een aantal interessante studies is gebleken dat deze kleine interventies een grote impact hadden op eerstejaarsstudenten. Hier kun je daar meer over lezen.

]