mary helenEmoties tijdens het leren zijn het meest effectief wanneer ze de ontwikkeling van taakrelevante kennis faciliteren. In plaats van te proberen om voorbij je emoties te komen en je alleen maar te richten op het cognitief leren van de nieuwe taak, is het veel effectiever om taakrelevante emoties te incorporeren in je leerproces. Als je tijdens het leren bezig bent met niet-taakrelevante emoties, dan staan je emoties inderdaad je leren in de weg (je maakt je bijvoorbeeld druk om hoe de docent je beoordeelt en dat leidt je af van het leren van de nieuwe taak). Taakrelevante emoties zijn emoties die optreden omdat je op de goede of de verkeerde weg bent met het leren van de taak. Die emoties helpen het leerproces omdat ze nuttige en relevante intuïties worden.
Mary Helen Immordino-Yang beschrijft drie strategieën om taakrelevante emoties te stimuleren tijdens het leren.
1. Bevorder emotionele verbinding met het materiaal. Dus zorg ervoor dat de student het nieuwe lesmateriaal op zo’n manier kan leren kennen dat er een relevante emotionele connectie plaatsvindt. Je kunt dit op allerlei manieren doen. Een voorbeeld is dat je studenten zelf laat kiezen op welke manier ze met de stof bezig willen zijn (dus keuzemogelijkheden bieden). Een ander voorbeeld is dat je studenten relaties laat leggen tussen de nieuwe stof en hun eigen leven en hun interesses. Laat de student zijn eigen interesses volgen en help ze om de relevantie van hun interesses voor hun academische resultaten te leren zien.
2. Moedig studenten aan om slimme academische intuïties te ontwikkelen. Dus als de student eenmaal een onderwerp heeft gekozen om iets over te gaan leren, moedig de student dan aan om zijn intuities te gaan gebruiken om iets over dit materiaal te gaan leren. Dat betekent dat je studenten de kans geeft om zowel faalervaringen als succeservaringen op te doen, want op die manier ontwikkelt de student (onbewust) emotionele reacties op zijn handelingen en keuzes en die helpen hem om cognitieve regels te gaan vormen.
3. Manage het sociale en emotionele klimaat in de klas actief. Pas als studenten zich veilig en gerespecteerd voelen zullen ze open staan om te leren van hun faalervaringen en succeservaringen. Positieve emoties samen met de andere studenten en met de docent kunnen ervaren, is een belangrijke voorwaarde voor effectief leren. Maar dit betekent niet dat de docent allerlei niet-taakrelevante dingen moet gaan doen om positieve emoties op te wekken bij de studenten. Dus spelletjes doen, grappen maken, prijzen uitreiken en dergelijke roepen wellicht wel positieve emoties op, maar ze leiden tegelijkertijd af van het effectief leren. Dat komt omdat de positieve emoties niet taakrelevant zijn en de emotionele aandacht verleggen naar de grap, de wedstrijd of het spelletje in plaats van dat de emotionele aandacht uitgaat naar de taak. Het blijkt dat niet-taakrelevante emoties daadwerkelijk interfereren met taakrelevante emoties: de taakrelevante emoties worden overspoeld door de niet-taakrelevante emoties en daarmee wordt het leren kwalitatief slechter.
Hier kun je lezen waarom emoties belangrijk zijn bij leren.
NOAM-trainingen