De continueringsvraag is een wat minder bekende progressiegerichte interventie, die misschien wel heel nuttig is in deze tijd van grote veranderingen voor velen van ons.

Alles moet anders

Omdat er zoveel niet meer mag en kan in deze Corona-tijd kan het gevoel ontstaan dat ALLES anders moet. Niks is meer goed, niks loopt soepel, alles wringt. Het is logisch dat er dan een state of mind ontstaat van wanhoop en denken in termen van de gevreesde toekomst. Dan kunnen we ons overweldigd gaan voelen. Als alles immers anders moet, waar moeten we dan in vredesnaam beginnen? Een dergelijke manier van denken kan ons al gauw verlammen. We zien alleen nog maar wat er moet veranderen.

Kind met badwater

Het risico van een dergelijke state of mind is dat we het kind met het badwater gaan weggooien. Dat we ook wat nu al WEL goed is gaan veranderen. Dat we te radicaal het roer omgooien en daarmee verliezen wat we niet hadden hoeven verliezen. Wanneer leidinggevenden deze boodschap van ‘alles moet anders’ aan teamleden communiceren is het effect vaak dat die teamleden de demotiverende boodschap horen: ‘niks van wat je doet is goed’. Hetzelfde geldt in gezinnen.

De continueringsvraag

Het doel van de continueringsvraag is te behouden wat er al goed gaat en niet teveel tegelijk te veranderen. Door deze vraag te beantwoorden richt je je aandacht op dat deel van de werkelijkheid dat juist wel goed of goed genoeg loopt. Daardoor kun je dingen gaan doen om dat wat goed is te beschermen en niet door een te radicale houding te vernietigen.

Voorbeeld formuleringen

De continueringsvraag klinkt bijvoorbeeld zo:

 • Wat hoeft er niet te veranderen, omdat het goed genoeg gaat?
 • Wat wil je behouden?
 • Wat moet er zeker niet veranderen?
 • Waarover ben je tevreden?
 • Wat wil je behouden van de huidige situatie?
 • Wat hoeft er niet te veranderen?
 • Wat gaat goed genoeg?
 • Wat wil je houden als het nu is?
 • Wat wil je niet veranderen?
 • Waarover ben je al tevreden?
 • Waarover is je partner/kind/leidinggevende al tevreden?
 • Wat zou die ander zeggen dat je zeker niet moet veranderen?

Wat wil jij continueren?

Misschien is de continueringsvraag voor jezelf relevant om eens te beantwoorden. De vraag kan ook goed werken in gezinsverband of in teams. Wat willen wij in ons gezin graag voortzetten zoals het nu gaat, omdat het goed of goed genoeg loopt? Wat willen we in ons werk zo blijven doen als we het nu doen, omdat het iets goeds oplevert?

De continueringsvraag

In dit boekje vind je de continueringsvraag en nog 99 andere progressiegerichte interventies.