Als je je realiseert dat ieder mens de neiging heeft om informatie die bevestigt wat de persoon al gelooft eerder op te merken en meer gewicht toe te kennen, dan informatie die tegengesteld is aan wat de persoon gelooft, en je vindt dat fenomeen een risico voor jezelf en anderen, dan kun je bewust kiezen informatie tot je te nemen waar je aversie tegen voelt.
Als je een onderwerp gevonden hebt ten aanzien waarvan je tegengestelde informatie wilt gaan bestuderen, dan moet je bestand zijn tegen je neiging om de informatie snel en oppervlakkig te lezen en snel aan de kant te schuiven. In plaats daarvan helpt een onderzoekende leeshouding, waarbij je alleen probeert te begrijpen wat je leest (zonder daarover snel een mening te willen vormen).
Om op ideeen te komen voor een thema ten aanzien waarvan je die spanning bij jezelf kunt creëren, hier een paar thema’s die wellicht interessant zijn:

 1. Als je gelooft in persoonlijkheidstests, dan kun je dit boek lezen: De cultus van persoonlijkheidstests en hier heb ik daar iets over geschreven.
 2. Als je gelooft in het bestaan van leerstijlen, dan kun je dit rapport lezen Leerstijlen en pedagogie en hier heb ik er iets over geschreven
 3. Als je gelooft dat intelligentie onveranderbaar is, dan kun je dit boek lezen
 4. Als je gelooft dat mensen aangeboren plafonds hebben dan kun je dit boek en dit boek en dit boek lezen en hier heb ik er iets over geschreven
 5. Als je gelooft dat mannen en vrouwen fundamenteel psychologisch en op breinniveau van elkaar verschillen dan kun je dit boek lezen en hier en hier heb ik er iets over geschreven
 6. Als je gelooft dat een focus op talent leidt tot goed presteren, dan kun je dit boek lezen en hier heb ik er iets over geschreven
 7. Als je een bepaalde religie aanhangt, dan kun je dit boek lezen en als je gelooft dat menselijke moraliteit voortkomt uit religie dan kun je dit boek lezen
 8. Als je denkt dat het goed is om zonder symptomen van ziekte te screenen op de aanwezigheid van afwijkingen, dan kun je dit boek lezen en hier heb ik er iets over geschreven
 9. Als je gelooft dat je intuïtie een goede weergave is van de werkelijkheid, lees dan dit artikel en  dit stukje
 10. Als je gelooft in het bestaan van verschillende rassen, lees dan dit artikel of dit artikel
 11. Als je gelooft dat persoonlijkheid onveranderbaar is, lees dan dit boek of dit artikel

Hier kun je tien reflectie vragen vinden als je wilt reflecteren op je overtuigingen.