Skip to content

Autonomie-ondersteunende gespreksvoering

In het zoekproces van mij en Coert Visser naar een goede naam voor wat we doen hebben we ook “autonomie-ondersteunende gespreksvoering” overwogen. Want een progressiegericht gesprek kenmerkt zich door autonomie-ondersteuning. Geen autoritaire controlerende communicatie, maar autonomie-ondersteunende. Dat laatste is trouwens niet hetzelfde als toegeeflijkheid. Wat is het wel? Hoe herken je een autonomie-ondersteunende communicatiestijl?

Ik begin met het tegenovergestelde van autonomie-ondersteunende communicatie: controlerende communicatie. Dat is een communicatiestijl die je kunt herkennen aan druk, dwang en manipulatie (Barber, 1996). Psychologische controle. Voorbeelden zijn:”Als je nu niet stil bent, moet je apart gaan zitten!” of “Geweldig! Jij bent hier echt goed in!” of “Nu moet je de volgende taak gaan doen”. Psychologische controle is geassocieerd met angst en matige psychologische ontwikkeling van degene die zich gecontroleerd voelt (zie bijv Grolnick, 2002; Soenens, 2006).

Als mensen zich autonoom voelen, dan ervaren ze dat ze hun gedrag initiëren en reguleren omdat ze dat zelf willen, en niet omdat ze gecontroleerd worden door iemand anders. Dat heeft vier voordelen: ten eerste voel je je gelukkiger, ten tweede zet je meer door, ten derde voel je je meer betrokken, geïnteresseerd en hecht je waarde aan wat je doet en ten vierde wordt je competenter.

Als je je autonoom voelt, dan voelt je gedragsregulatie als zelfgekozen. Je reguleert je gedrag vanwege een internalisatieproces. Je wilde het eerst niet, maar je kiest er nu wel voor om het te doen omdat je het zelf belangrijk vindt en niet omdat iemand het je oplegt. Dat internalisatieproces is des te belangrijker wanneer de persoon iets voor elkaar moet gaan krijgen wat van hem verwacht wordt en hij niet in eerste instantie zelf wil. Om internalisatie te voeden, is een autonomie-ondersteunende communicatiestijl belangrijk. Autonomie-ondersteunende communicatie kenmerkt zich door keuzemogelijkheden, goede onderbouwing waarom iets verwacht wordt en empathie.

Keuzemogelijkheden versterken je ervaren autonomie. Een goede onderbouwing waarom iets van je verwacht wordt doet je begrip toenemen en geeft je de informatie dat je serieus genomen wordt. Een empathische gesprekspartner ontspant je en maakt je open, zodat je je aandacht kunt richten op de taak. Zo kom je vooruit. Progressie.

Progressiegericht communiceren is autonomie-ondersteunend communiceren.

3 thoughts on “Autonomie-ondersteunende gespreksvoering

 1. Sjaak Deckers

  Gwenda, erg nuttige samenvatting over het belang van autonomie-bevestiging in communicatie! Ik ben wat verrast door een van je voorbeelden, namelijk het compliment: 'Geweldig! Je bent hier echt goed in!' Ik snap dat je hiermee van buitenaf een oordeel uitspreekt, maar weegt het belang van het compliment daar niet ruimschoots tegen op?

  Reply
  1. Gwenda

   Beste Sjaak, ja interessant he? Ik denk dat er twee dingen mis zijn met dit compliment. Ten eerste is het een compliment dat een fixed mindset oproept (zie het werk van Carol Dweck) en ten tweede is het in de betreffende context een beloning (en beloningen en straffen stimuleren extrinsieke motivatie ipv autonome en intrinsieke motivatie). Dus nee, het compliment heeft geen goed effect op de internalisatie van de waarden en doelen die men de jongere probeert aan te reiken. hartelijke groet, Gwenda

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *