Search results for: deliberate practice

Deliberate practice: praktisch vooruitkomen door doelbewust te oefenen

Wat onze trainingen absoluut speciaal maakt is dat we intensief werken met deliberate practice. Het is een term die misschien niet bij iedereen bekend is. Dus daarom in dit stukje: wat is deliberate practice, wat levert het op en hoe ziet het eruit in onze trainingen. Click here to read more »

Autonome motivatie behouden tijdens deliberate practice

Deliberate practice is een specifieke manier van oefenen, die ten grondslag ligt aan toppresteren. Maar hoe behoudt je je autonome motivatie tijdens deliberate practice, als je dus steeds oefent wat je nog niet makkelijk afgaat?

Click here to read more »

Creativiteit en deliberate practice

Bij deliberate practice vergelijk je jouw prestaties steeds met een norm, met de prestaties van een expert. Of het nu gaat om een muziekstuk leren spelen of zingen of om een nieuwe gesprekstechniek leren toepassen of om schaken of tennissen of welke vaardigheid dan ook maar. Je vergelijkt nauwgezet wat jij doet met wat de expert doet en stelt je fouten bij zodra je ze maakt.

Click here to read more »

Deliberate practice gebruiken in de klas

peakIn het boek Peak brengt Anders Ericcson zijn wetenschappelijke onderzoeken naar expert performance op een toegankelijke manier voor een breed publiek voor het voetlicht. Ericcson et al doen al decennia lang onderzoek naar hoe topprestaties tot stand komen. Op deze site schreef ik er al vaak over, zie hier en hier en hier en hier en hier.
In dit populaire boek legt Ericcson sterke nadruk op mentale representaties. Een mentale representatie is een mentale structuur die correspondeert met een object, een idee, een hoeveelheid informatie of wat dan ook, concreet of abstract. Experts op een bepaald gebied doorzien de complexiteit en de samenhang op dat gebied sneller en kunnen betere en snellere beslissingen nemen vanwege dat inzicht. Deliberate practice is een effectieve manier om snel veel beter te worden in een bepaalde vaardigheid, wat voor vaardigheid dan ook. Ericcson geeft een voorbeeld van hoe dit er in een les uit kan zien. Click here to read more »

De microstructuur van deliberate practice

expertiseIedereen die start met een nieuwe activiteit heeft oefening en training nodig. Er zijn geen voorbeelden bekend van hele jonge kinderen die zonder enige oefening direct een expert niveau lieten zien in een bepaalde vaardigheid. Hoewel de ene persoon meer aanleg kan hebben voor iets dan de andere persoon, is het niet zo dat degenen met aanleg bij het starten van een nieuwe activiteit direct op topniveau presteren. Alle mensen hebben oefening nodig willen ze een vaardigheid leren beheersen.
Als mensen een nieuwe vaardigheid leren, zoals autorijden, dan oefenen ze gedurende een bepaalde periode geconcentreerd totdat ze een niveau hebben bereikt waarop ze de vaardigheid zo beheersen dat er geen bewuste aandacht meer nodig is. Afhankelijk van de specifieke vaardigheid duurt het bereiken van dit geautomatiseerde niveau een bepaalde periode. Het leren van een nieuwe activiteit en het beter worden in die activiteit kost energie. Verbeteren gaat namelijk gepaard met aanpassingen in cognitieve mechanismen die een beroep doen op ons zenuwstelsel, ons brein en ons fysiologisch systeem. Ons lichaam streeft ernaar om ons metabolisme zo min mogelijk te belasten. Het zal dus hard aan het werk gaan om de nieuwe activiteit te automatiseren. Want als iets is geautomatiseerd, zijn er simpelere cognitieve mechanismen gaande die minder energie kosten. Helaas zorgen die simpelere cognitieve mechanismen er tegelijkertijd voor dat we niet meer automatisch verbeteren en leren. Click here to read more »

The practice of practice

practiceHet boek The practice of practice van Jonathan Harnum is een interessant boek voor iedereen die goed wil leren oefenen. Hoewel Harnum inzoomt op muzikale vaardigheden, is zijn beschrijving van effectief oefenen net zo relevant voor andere vaardigheden. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theorie van deliberate practice op een praktische manier behandeld. Deel 2 bevat praktische tips van experts. Harnum benadrukt het belang van langzaam oefenen, zo langzaam dat je het in 1 keer goed doet. Het voordeel daarvan is dat je direct de juiste myelinevorming in gang zet. Myelinevorming vindt immers plaats ongeacht of wat je leert goed of fout is. Als je heel vaak dezelfde fouten maakt, raken die net zo goed geautomatiseerd als wanneer je heel vaak het goede doet. Click here to read more »

Progressiegericht stuurgesprek ‘cijfers'(2)

Vorige week postte ik een oefengesprek progressiegericht sturen, dat je hier kunt vinden. Het is een vorm van deliberate practice om eerst de progressiegerichte interventies van de leidinggevende zelf te bedenken en daarna te vergelijken met wat de progressiegerichte leidinggevende in de onderstaande dialoog zegt.

Click here to read more »

Wij zien kansen en mogelijkheden in iedereen

Linda Buijk-Bloemendaal van Zadkine Startcollege: wij zien kansen en mogelijkheden in iedereen

In 2013 stuurde Linda Buijk-Bloemendaal me een mailtje met de vraag of we contact konden hebben over een training progressiegerichte gespreksvoering voor de zorgprofessionals van het Startcollege. Linda Buijk is psycholoog bij Zadkine en werkt bij het Zadkine Startcollege.

Click here to read more »

10 do’s voor het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur


Met het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur in je team of organisatie kun je op elk moment beginnen. Hier zijn 10 do’s om dat te gaan bereiken:

Click here to read more »

Vier typen leren

In het boek Contemporary theories of learning  onderscheidt Illeris vier typen leren. Ik vind de indeling in de vier typen leren bruikbaar, omdat je hiermee als trainer of docent bewust kunt nadenken over welke typen leren in de opzet van je training of les mogelijk worden voor je deelnemers en studenten. De vier typen zijn:

Lees verder