De vraag ‘wat heb jij nodig’ is er eentje die veel professionals in hun arsenaal aan interventies hebben, en dat is een interessante vraag om eens onder de loep te nemen.

Wat heb je nodig?

Als je de vraag ‘wat heb je nodig’ stelt, vraag je in de kern naar een middel dat de persoon nu nog ontbreekt. De persoon gaat dan ook antwoord geven in termen van wat hij nu tekort komt en wat er toegevoegd moet worden; een training, een auto, een nieuw bureau, erkenning van de leidinggevende of van zijn collega… Maar is dat wel het antwoord dat de coach of leidinggevende wil ontlokken? Vaak niet, merk ik. ‘Hij legt alles buiten zichzelf’, verzuchten professionals dan vervolgens.

Hoe ga je het voor elkaar krijgen?

Leidinggevenden die willen dat de medewerker aan een bepaalde progressieverwachting gaat voldoen, willen vaak helemaal niet dat medewerkers antwoorden geven over wat ze nodig hebben. Ze willen graag weten hoe de medewerker het voor elkaar gaat krijgen om aan de progressieverwachting te gaan voldoen. De vraag ‘welke ideeen heb jij om x te gaan bereiken?’ ontlokt bij de medewerker antwoorden in termen van zijn eigen positieve gedrag. Dat type antwoorden versterkt de perceptie bij de medewerker dat hij in staat is aan de progressieverwachting te gaan voldoen. Het geeft de leidinggevende ook vertrouwen dat de medewerker in actie zal gaan komen.

Waaraan zou je merken dat je een stapje vooruit hebt gezet?

Coaches die hun cliënten willen helpen op ideeën te komen voor stappen vooruit, willen vaak ook liever niet dat hun cliënten antwoorden gaan geven over wat ze nodig hebben. Dat type antwoorden zal de cliënt niet de perceptie geven dat hij zelf in staat is progressie te boeken. Hij heeft immers iets nodig dat buiten hem ligt en/of iets dat hij nu niet heeft. In plaats van de vraag wat de client nodig heeft, is die vaak beter geholpen met een vraag die positieve gedragsbeschrijvingen ontlokt. Waaraan zou je merken dat je een stapje vooruit hebt gezet? Waaraan zou je merken dat de gewenste progressie is bereikt? Wat zou je anders doen wanneer de situatie is zoals je wilt dat die wordt? Dit type vragen werkt competentieondersteunend en motiverend.

Wanneer wel?

Natuurlijk zijn er situaties waarin de vraag ‘wat heb je nodig’ wel passend is. Als de leidinggevende wil weten welke middelen de medewerker nodig heeft, dan is die vraag prima. Als de coach benieuwd is welke verdere ondersteuning de cliënt van hem wil, zou hij ook een dergelijke vraag kunnen stellen.

Ben je geïnteresseerd in deliberate practice? Dan kun je hier onze trainingen vinden.

]