Search results for: Extrinsieke doelen

Zelfgekozen extrinsieke doelen

Zelfgekozen extrinsieke doelen, hoe kun je daar als progressiegerichte coach mee werken? Zelfgekozen doelen zijn immers autonoom gekozen doelen, dus dat zou goed moeten werken. Maar extrinsieke doelen werken juist niet zo goed omdat ze een gecontroleerde state of mind stimuleren. Is elk doel dat je cliënt zelf kiest goed? Of niet?

Klik hier om meer te lezen

Hoe intrinsieke doelen je liefdesrelatie versterken

Hoe intrinsieke doelen je liefdesrelatie versterken, dat is een thema in het onderzoeksartikel van Leung en Law. De onderzoekers deden twee studies om te bekijken hoe intrinsieke en extrinsieke doelen gerelateerd waren aan de kwaliteit van de liefdesrelatie en welke rol de psychologische basisbehoeften hierin speelden. Een kenmerkend verschil in de doelen die mensen nastreven is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke doelen.

Klik hier om meer te lezen

Progressiedoelen

Progressiedoelen. Vooruit komen in steeds rijker worden of steeds beter worden in andere mensen aftroeven en ondermijnen is geen progressiedoel. Je komt dan wel vooruit, maar niet in een goede richting. Doelen zoals zo rijk mogelijk worden, een grotere auto hebben dan de buren en mooier worden dan iemand anders zijn extrinsieke doelen. Extrinsieke doelen nastreven blijkt ons welbevinden niet ten goede te komen, noch wanneer we het doel aan het bereiken zijn, noch wanneer we het doel hebben bereikt.

Klik hier om meer te lezen

Je welbevinden versterken door te focussen op intrinsieke doelen

Uit een studie van Lekes et al (2012) bleek een causaal verband te zijn tussen een focus op intrinsieke doelen en toegenomen welbevinden. Dus als je je focust op je intrinsieke doelen, dan heeft dit naar alle waarschijnlijkheid een positief effect op je welbevinden. Intrinsieke doelen onderscheiden zich van extrinsieke doelen doordat ze aansluiten bij de psychologische basisbehoeften van mensen. Een intrinsiek doel is bijvoorbeeld het nastreven van persoonlijke groei. Ook het opbouwen van intieme relaties en het bijdragen aan de gemeenschap zijn intrinsieke doelen. Extrinsieke doelen zijn bijvoorbeeld het nastreven van een beloning, rijkdom, populariteit en schoonheid. Dit soort doelen hebben gemeen dat er sprake is van een afhankelijkheid van de goedkeuring van anderen of een andere vorm van extrinsieke beloning en controle. Het blijkt dat mensen die extrinsieke doelen nastreven een verminderd welbevinden ervaren en dat ze juist hoge verwachtingen hebben van hun geluksniveau als ze het extrinsieke doel hebben bereikt. Die hoge verwachtingen komen niet uit, in plaats daarvan neemt het welbevinden af. De intrinsieke doelen liggen in lijn met de psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en verbondenheid. Het nastreven van die doelen helpt om de basisbehoeften te vervullen en daardoor neemt het welbevinden toe.
Je kunt zelf een focus aanbrengen op je intrinsieke doelen. Kies daartoe eens twee intrinsieke doelen die belangrijk voor je zijn en schrijf gedurende 20 minuten op waarom deze doelen zo waardevol voor je zijn en hoe deze doelen en waarden terug te zien zijn in je leven. Sta vervolgens elke week een keertje stil bij je twee intrinsieke doelen. Lees wat je hebt geschreven dan even door, bedenk twee slogans of quotes die aansluiten bij je intrinsieke doelen en waarom die belangrijk voor je zijn en reflecteer even hoe je bezig bent geweest met je intrinsieke doelen de afgelopen week. In het onderzoek van Lekes deden mensen dit gedurende vier weken en was een toename in hun welbevinden het resultaat.

Opoffering, tegen welke prijs?

Opoffering, tegen welke prijs? In twee grootschalige longitudinale onderzoeken onderzochten Holding et al wat het effect is van bepaalde carrièredoelen voor jong volwassenen. Als een jong volwassene een carrièredoel kies om snel veel geld te gaan verdienen, wat voor effect heeft dit dan op zijn psychologische basisbehoeften vervulling? En het opofferen van onderhoudsbehoeften, zoals slapen en jezelf verzorgen en goed eten, zodat je hard kunt werken aan het bereiken van je carrière doelen, wat voor effect heeft dat op het welbevinden van jong volwassenen? Dit soort interessante en belangrijke vragen werden onderzocht in dit onderzoek van Holding et al.

Klik hier om meer te lezen

Podcast: monitoren van progressie

Podcast: monitoren van progressie. In deze aflevering van de Podcast progressiegericht werken leg ik in 8 minuten iets uit over

  • intrinsieke en extrinsieke doelen
  • het struisvogel-effect
  • het progressieprincipe
  • de meta-analyse naar onderzoeken op het gebied van het monitoren van progressie
  • vijf aanknopingspunten voor wat werkt bij het monitoren van progressie

Hoe sterk is je behoefte?

Hoe sterk is je behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid? Verschillen mensen in de mate waarin ze daaraan behoefte hebben? De zelfdeterminatieheorie kijkt op een specifieke manier naar deze drie basisbehoeften, namelijk als groeigeoriënteerde behoeften.

Klik hier om meer te lezen

Een authentiek innerlijk kompas

In het boek Autonomy in adolescent development schrijft Avi Assor over de, in zijn ogen, cruciale rol van een authentiek innerlijk kompas als onderdeel van de autonomiebehoefte van adolescenten.

Volgens Avi Assor zijn er drie componenten van autonomie: vrijheid, een authentiek innerlijk kompas en gedragsmatige zelfrealisatie en congruentie.

Klik hier om meer te lezen

Feedback: een situationele schets

Ik wil graag progressiegerichte feedback op een creditcard formaat samenvatten, zei laatst iemand tegen me. Kun je me dat geven?

Klik hier om meer te lezen

De goal contents theory

De vijfde minitheorie van SDT is de goal contents theory. Die theorie is gebouwd op empirisch onderzoek naar de effecten van de inhoud van doelen, voor individuen, in organisaties en in samenlevingen.Klik hier om meer te lezen