Trainingen progressiegericht werken

CPW Opleidingen Progressiegericht Werken: praktische en goed onderbouwde opleidingen die verzorgd worden door de bedenkers van de progressiegerichte aanpak, Coert Visser en Gwenda Schlundt Bodien. Progressiegericht werken helpt je om met meer voldoening meer te bereiken in je werk.

► Schrijf je in en doe ook mee: https://cpwportal.nl

Een symbiose van AT en SDT?

Een symbiose van AT en SDT? Leroy pleit in dit artikel voor een symbiose tussen AT en SDT. Hij pleit ervoor om te denken in termen van paradoxale waarden in plaats van in termen van tegenovergestelde aannames en waarden. Ik vraag me af of deze invalshoek ons dichterbij wat waar is gaat helpen of dat we juist in drijfzand terecht gaan komen.

Klik hier om meer te lezen

Sturen is gebaseerd op eerlijkheid

Sturen is gebaseerd op eerlijkheid. Een docent, met een eigen bedrijf in elektronische apparatuur, verkoopt tijdens zijn lesdagen producten aan zijn leerlingen. Dat is niet toegestaan en is een ongewenste situatie die moet stoppen. De teamleider is ervan op de hoogte dat deze docent dat doet. Hij is echter huiverig om erover te praten met hem, want hij wil liever goede maatjes blijven. De docenten liggen immers niet voor het oprapen, hij zou niet weten wat hij moest beginnen als de docent zijn ontslag zou nemen.

Vermijden

De teamleider vermijdt het daarom om met de docent te praten over diens verkoopactiviteiten in de klas. Hij hoopt dat de docent er vanzelf een keer mee stopt. ‘Hij snapt toch zelf ook wel dat dit niet kan?’ zegt de teamleider tegen een vriend met wie hij een avondwandeling maakt. Het is zo logisch voor de teamleider dat de docent iets doet wat niet is toegestaan, dat hij zich niet kan voorstellen dat die ermee door zou gaan. De volgende dag gebeurt het echter opnieuw. En de dag erop weer. De teamleider moppert inwendig en wordt er heel chagerijnig van. Maar hij zegt niets. Door het gesprek erover te vermijden, is de teamleider niet eerlijk tegenover de docent. Hij investeert noch in de relatie met de docent, noch in het stoppen van de verkoopactiviteiten.

Bedillen?

De teamleider vindt het erg belangrijk om medewerkers ruimte te geven om hun ‘eigen ding’ te doen. Hij denkt dat ‘alle ruimte geven om te doen wat iemand zelf wil’, hetzelfde is als autonomie-ondersteuning bieden. Hij maakt de denkfout dat elke vorm van inperking per definitie bedillerig is. Zijn medewerkers laat hij daarom liever hun eigen gang gaan. Hij zal ze geen strobreed in de weg leggen, want hij wil geen bedillerige leidinggevende zijn. Hij zet mensen liever ‘in hun kracht‘.

Eerlijkheid

Maar die verwachtingen en grenzen zijn er natuurlijk wel. Commerciële activiteiten ondernemen terwijl je op school bent om les te geven aan leerlingen is grensoverschrijdend gedrag. Dat moet stoppen. Net doen alsof die grens niet bestaat is oneerlijk. Collega’s van de verkopende docent trekken bij de teamleider aan de bel. Weet hij wat er gaande is? Ouders beginnen zelfs te klagen. De situatie begint nijpend te worden voor de teamleider. Vermijden gaat niet meer. Oneerlijk zijn gaat niet meer.

Vriend

Hij stapt naar een andere docent die bevriend is met de verkopende docent. Het lijkt de teamleider wel een goed idee als die vriend de verkopende docent vraagt om te stoppen met het verkopen van zijn producten aan leerlingen. ‘Jullie zijn vrienden van elkaar,’ zegt de teamleider: ‘Ik denk daarom dat jij de beste persoon bent om dit even onder zijn aandacht te brengen.’ Maar deze bevriende collega is Gekkie Henkie niet. Hij weigert dan ook om de rol van de leidinggevende over te nemen. Want dat zou oneerlijk zijn.

Sturen is gebaseerd op eerlijkheid

Sturen betekent dat je eerlijk bent over de grenzen die er zijn en de progressieverwachtingen die je hebt ten opzichte van een medewerker, leerling of kind. Sturen is niet hetzelfde als bedillen, maar wel hetzelfde als op een niet autoritaire manier voorschrijven wat er moet gebeuren. Sturen is namelijk aan de orde wanneer iets moet gebeuren of moet stoppen. Schadelijk gedrag moet stoppen. Gewenst gedrag moet er komen. Gelukkig is het heel goed mogelijk om autonomie-ondersteuning te combineren met het bieden van sturing en structuur. Dat begint met eerlijk te zijn over wat er van iemand wordt verwacht, en vervolgens de persoon de ruimte te bieden om zijn eigen aanpak te kiezen om aan de verwachting te gaan voldoen. Sturen is gebaseerd op eerlijkheid.

Positieve emoties en tweede taalverwerving

Positieve emoties en tweede taalverwerving. Emoties spelen een belangrijke rol bij tweede taalverwerving. Onderzoek van Fredrickson toont aan dat negatieve emoties en positieve emoties een verschillende functie hebben. Negatieve emoties zoals angst en bezorgdheid om de eigen prestaties en gebrek aan begrip gaan gepaard met vernauwing van de aandacht en met focus. Positieve emoties gaan samen met verbreding van onze aandacht en percepties en met creativiteit. Wang et al schrijven in dit onderzoeksartikel over de rol van angst en plezier bij luistertaken in tweede taalonderwijs.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Hoe activeer je bestaande kennis?

Hoe activeer je bestaande kennis? Wanneer mensen in een leersituatie zitten, is het raadzaam om hun bestaande kennis over het betreffende onderwerp te activeren, zodat de leerder een bruggetje kan bouwen tussen wat hij al weet en wat hij aan het leren is. De manier waarop die bestaande kennis wordt geactiveerd, bepaalt of de leerder het nut ervan inziet en ervaart. In deze bijdrage worden drie invalshoeken voor het ontwerpen van nuttige kennisactiveringsoefeningen.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Nut(teloosheid) van kennismaking

Nut(teloosheid) van kennismaking. In veel trainingen wordt bij de start tijd besteed aan kennismaking. Deelnemers verwachten ook dat dit zal gaan plaatsvinden en kunnen verbaasd zijn wanneer de trainer geen ‘kennismakingsrondje’ doet. Toch is het achterwege laten van kennismaking soms de beste keuze. En wanneer er wel kennismaking gewenst is, zijn er betere alternatieven dan het kennismakingsrondje.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Waarom zijn gelukkige mensen gelukkig?

Waarom zijn gelukkige mensen gelukkig? De gelukkigste mensen zijn de mensen met het hoogste niveau van psychologisch welzijn. In een onderzoek van Vallerand et al (2024) zoeken de onderzoekers naar de vraag: waarom zijn de gelukkigste mensen zo gelukkig? De onderzoekers belichten de samenhang tussen positieve emoties, kwaliteit van motivatie en passie. In hun onderzoek vergeleken ze de 25% gelukkigste mensen, met de 75% minst gelukkige mensen in de samples.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

Heeft autonomie-ondersteuning op school wel zin?

Heeft autonomie-ondersteuning op school wel zin? Docenten die een autonomie-ondersteunend leerklimaat proberen te creëren in hun klassen vragen zich soms af of dat wel nut heeft. Hun pessimistische gedachte is dan dat autonomie-ondersteuning op school weinig zoden aan de dijk zal zetten wanneer er bij de leerlingen thuis geen sprake is van autonomie-ondersteuning. Onderzoek van Cheon et al (2024) geeft reden voor optimisme.

 
Trainingen Progressiegericht Werken
  Klik hier om meer te lezen

De bron van ondersteuning

De bron van ondersteuning. In een meta-analyse van Slemp et al (2024) geven de onderzoekers antwoorden op vier vragen. In deze bijdrage een paar conclusies ten aanzien van de derde en vierde onderzoeksvraag: Vraag 3.  Verklaren competentie- en verbondenheidsondersteunende interpersoonlijke gedragingen incrementele variantie in basisbehoeftevoldoening bovenop effecten van autonomieondersteuning? Vraag 4. In hoeverre zijn de voordelen van ondersteuning voor basisbehoeften additief over verschillende bronnen van ondersteuning? Specifiek, hoe vergelijken laterale bronnen van interpersoonlijke ondersteuning met de meer breed besproken verticale bronnen van ondersteuning?

Klik hier om meer te lezen

Moderators bij behoefteondersteuning

In een meta-analyse van Slemp et al (2024) geven de onderzoekers antwoorden op vier vragen. In deze bijdrage een paar conclusies ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag: Variëren associaties met behoefteondersteunend interpersoonlijk gedrag naargelang de cultuur, de gebruikte meetinstrumenten, het toegepaste onderzoeksdomein, of de bron van ondersteuning?

Klik hier om meer te lezen

Het belang van behoefteondersteuning

In een meta-analyse van Slemp et al (2024) geven de onderzoekers antwoorden op vier vragen. In deze bijdrage een paar highlights ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag.: In hoeverre voorspellen autonomie-, competentie- en verbondenheidsondersteunende interpersoonlijke gedragingen de basispsychologische behoeften (d.w.z. autonomie, competentie en verbondenheid), autonome vormen van motivatie, subjectief welzijn en prestaties?

Klik hier om meer te lezen