bp_kVisuele aandacht helpt ons om voor ons gedrag relevante informatie te selecteren, op basis van de plek, kenmerken of onderdelen van de visuele informatie die we opnemen. Die selectieve aandacht is niet beperkt tot fysiek daadwerkelijk aanwezige visuele informatie, maar geldt ook voor interne representaties van de visuele informatie die wordt vastgehouden in ons werkgeheugen en is bedoeld om hogere cognitieve processen uit te voeren. Er is alleen weinig bekend over of de aandacht die we geven aan visuele informatie in ons werkgeheugen op dezelfde manier werkt in ons brein als de visuele informatie die we krijgen door te kijken naar fysieke objecten. De onderzoekers bestudeerden daarom of ze normale effecten die optreden wanneer we objecten fysiek waarnemen, ook optreden wanneer we die objecten alleen in onze fantasie oproepen en het op die manier in ons werkgeheugen aanwezig is. Benjamin Peters et al onderzochten deze vraag.
Het bleek dat, volledig in overeenstemming met de bekende effecten van visuele perceptie, dezelfde sleutel gedrags- en neurologische kenmerken van object-gebaseerde aandacht te zien waren in het werkgeheugen bij fantaseren als bij daadwerkelijk zien. Bij visuele perceptie is het bijvoorbeeld zo dat onze reactietijd korter is als we 1 object op verschillende locaties zien, dan wanneer we 2 verschillende objecten op verschillende locaties zien. Het bleek dat hetzelfde opging bij fantaseren. De reactietijd was korter als mensen in gedachten hun aandacht moesten verleggen van de positie van 1 en hetzelfde object op verschillende plekken dan wanneer ze in hun aandacht van het ene object op de ene plek naar het andere object op een andere plek moesten gaan. Ook bleek dat als men een object op een bepaalde locatie in gedachten nam (in het werkgeheugen), dat dan in ons brein ook de andere delen actief werden die te maken hadden met andere posities van hetzelfde object. Selectieve aandacht in ons werkgeheugen activeert dus het hele object, net zoals bij visuele perceptie.
Zien en fantaseren gaat gepaard met dezelfde breinactiviteit.