6a85e54492545a8a01_l_ade26De “flipped classroom” is een leermodel waarin de verwerving van kennis voorafgaand aan de les en buiten de klas plaatsvindt en de actieve toepassing van die kennis in de klas plaatsvindt onder begeleiding van een instructeur. Studenten lezen en bestuderen de stof thuis, in hun eigen tijd, en als ze in de klas komen gaan ze de stof toepassen. Er zijn veel enthousiaste verhalen over deze manier van lesgeven. Het zou de studieresultaten sterk ten goede komen. Jensen et al vroegen zich af of de flipped classroom inderdaad zo’n positief effect heeft op de studieresultaten. Ze vergeleken een actieve niet-geflipte klas met een actieve geflipte klas. De resultaten lieten zien dat zowel het oppervlakkige als het diepgaande conceptuele leren hetzelfde was in beide condities. Ook waren de studenten in beide condities even tevreden. En in beide condities rapporteerden de studenten dat de tijd die ze doorbrachten met de instructeur belangrijker voor hun leren was dan de tijd die ze thuis besteden. De onderzoekers concluderen dat het wellicht zo is dat niet zozeer het aspect van de flipped classroom is wat werkt, maar de actieve manier van leren en de samenwerkende aanpak tijdens het leren tussen de instructeur en de student. Of de instructeur nu activerend werkt voordat de student de stof heeft bestudeerd of daarna, in beide gevallen leert de student diepgaander en met meer voldoening.